Regio Friesland

Naast een groepje koeien in een wei in het Friese Jirnsum, stond in het voorjaar van 2019 Rabobanks rondreizende Brasserie 2050. Daar verzamelde zich een diverse groep van boeren, bankiers en toeleveranciers tot producenten en consumenten. Aan de hand van de Regioscan Food kregen de aanwezigen te horen wat Friesland’s grootste uitdagingen zijn.

Aan de slag met uitdagingen

Die uitdagingen centreren zich rondom de leefbaarheid van het Friese platteland; het aantal boerenbedrijven neemt af en de jeugd trekt naar de steden. Daarnaast is er het risico op krimp van de melkproductie. Die vormt de belangrijkste landbouwactiviteit in Friesland. En tenslotte vormt het overheidsstreven naar kringlooplandbouw een onzekere factor. Hoe gaat een gespecialiseerde regio als Friesland daarmee om?

Ervaringen en resultaten

Na afloop van de avond borrelde het van de ideeën. Vijftien Friese agrariërs, bankiers, foodies, consumenten en lokale ondernemers namen deel aan de Rabo Food Forward Track; een vier maanden durend programma waarin zij onder begeleiding verder werken aan het implementeerbaar maken van hun ideeën.

Lees hun ervaringen en het resultaat hieronder en bekijk de terugblik.

 • Rabo Food Forward Track sessie 1

  Hoe kan Friesland bijdragen aan het verduurzamen van de voedselindustrie?

 • Rabo Food Forward Track sessie 2

  Melkveehouder Reijer den Hartog werkt modern, maar niet biologisch. Waarom niet?

 • Rabo Food Forward Track sessie 3

  We gebruiken koeienmest voor bruikbare stoffen. Kan dat ook met menselijke uitwerpselen?

 • Rabo Food Forward Track sessie 4

  We zijn drie enerverende bijeenkomsten verder. Hoe zet je die om in concrete ideeën?

 • Rabo Food Forward Track sessie 5

  Wie heeft 17 oktober op de allereerste Rabo Food Forward Track de case gewonnen?

Bekijk de terugblik van de Rabo Food Forward avond