Rabo Food Forward van start in Gelders Rivierenlandschap

Daags na de landelijke boerenstaking begin oktober in Den Haag ging in de Mauritskazerne in Ede de Gelderse editie van het rondreizende Food Forward Track van start. In de eerste bijeenkomst gingen 120 belanghebbenden uit de agrofoodsector met elkaar in gesprek over duurzamere voedselproductie en de rol van het Gelders Rivierenlandschap daarbij.

Rabobank analist Lambert van Horen deelde met de deelnemers de uitkomsten van de Regioscan; een onderzoek naar de grootste kansen en uitdagingen voor de regio. Zo biedt de bovengemiddeld bosrijke omgeving kansen voor recreatieve nevenactiviteiten op de boerderij.

Van Horen ziet ook kansen voor de regio op het snijvlak tussen voedsel en gezondheidszorg. De foodsector is er in de volledige breedte aanwezig, dit in combinatie met de innovatieve Gelderse zorginstellingen, maakt dat Gelderland goed gepositioneerd is om de zorg en de voedselindustrie met elkaar te verbinden.

Maar de kracht van deze regio is vooral de samenwerking tussen de foodsector, belangrijke kennisinstellingen zoals Wageningen Universiteit & Research en lokale overheden. Die kracht kan nog verder benut worden.

Lees hieronder een sfeerreportage over de eerste bijeenkomst in Ede en over de winnende ideeën die tijdens het slot event gepitched werden.

  • Rabo Food Forward Track sessie 1

    Hoe dicht je de kloof tussen boer en consument?

  • Rabo Food Forward slotevent

    Iedereen aan de lupine. Dat is het doel van een viertal Gelderse ondernemers.