Rabo Food Forward Track

Binnen het programma Rabo Food Forward vindt de Food Forward Track plaats. De Rabo Food Forward Track is een regionaal programma waarin ondernemers, consumenten en belanghebbenden uit de gehele voedselketen onder begeleiding van Food Hub werken aan het oplossen van regionale voedselvraagstukken. De Rabo Food Forward Track bestaat uit zes bijeenkomsten over een periode van drie tot vier maanden.

Programma Rabo Food Forward Track

Trackbijeenkomst 1: kennismaken
Voor de start van de Food Forward Track komen 120 mensen bij elkaar, die allen affiniteit hebben met de toekomst van voedselproductie in hun regio: van boeren tot verwerkers en van voedselexperts tot consumenten. Vertrekpunt voor de eerste bijeenkomst is de uitkomst van de Rabobank Food & Agri Regioscan. Hierin worden de regionale food-issues gepresenteerd. Food Hub formuleert aan de hand hiervan een probleemanalyse en stelt een trackteam samen: acht tot twintig professionals die samen een regionale voedseluitdaging aangaan.

Over Food Hub
Food Hub is gespecialiseerd in het begeleiden van innovatie- en verandertrajecten in de agrarische sector. Dat doen zij ook voor de Food Forward Track. De missie van Food Hub is het aanjagen van de transitie naar een eerlijk, gezond, lekker en duurzaam voedselsysteem.

Meer info: https://thefoodhub.org/

Trackbijeenkomst 2: in de klei
Het trackteam van twintig personen uit de gehele voedselketen is gevormd en komt samen. Onder leiding van Food Hub wordt de start gemaakt om echt te focussen op de voedseluitdaging die opgepakt wordt. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan de regionale voedseluitdaging versus de regionale realiteit. Daarom bestaat deze bijeenkomst deels uit een excursie om inspiratie op te doen en te komen tot mogelijke oplossingen.

Direct hieraan vindt de excursie plaats om inspiratie op te doen en te komen tot mogelijke oplossingen.

Trackbijeenkomst 3: reframing the foodsystem
Om voor de problemen van nu de oplossingen van de toekomst te realiseren, is het belangrijk een voorstelling te kunnen maken van de voedseltoekomst. Dat wordt tijdens deze sessie onder leiding van designer Beatrijs Voorneman (Reframing Studio) gedaan. Hiervoor laat zij de deelnemers kennismaken met de reframing-methodiek om deze te begrijpen en toe te passen in de track.

Over Beatrijs
Beatrijs is designer en houdt zich dagelijks bezig met gedragsverandering. Ze ontwerpt met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, gedreven door nieuwsgierigheid, passend binnen een nieuwe wereld. Beatrijs studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit van Delft. In 2011 behaalde ze haar ingenieurstitel met het ontwerp van varkensspeelgoed voor de intensieve veehouderij. 

Meer info over Beatrijs Voorneman: https://www.reframingstudio.com/users/beatrijs-voorneman

Trackbijeenkomst 4: van prototype naar businessplan
Deze bijeenkomst is het moment in de track om van ideeën tot concrete plannen te komen. Dat kan een businessplan zijn, een campagne, nieuwe activatie, etc. Doel is dat er een (bedrijfs)plan komt waarin de ecologische, markttechnische en financieel-economische basis ondergebracht zijn.

Hiervoor is begeleiding op het gebied van financiële en organisatorische vraagstukken noodzakelijk; die wordt aangeboden door partner 5voor1. In deze workshop werken zij samen met het trackteam aan het realiseren van een businesscase waarmee de volgende stap richting de voedseloplossing kan worden gezet.

Trackbijeenkomst 5: pitch your track
De businessplannen zijn gevormd: tijd om deze zo goed mogelijk te pitchen! Tijdens deze laatste bijeenkomst leren de deelnemers om hun verhaal en pitch scherper te krijgen en zo succesvol mogelijk te presenteren. De pitchworkshop wordt gegeven door Linda Vermaat.

Over Linda Vermaat
Linda Vermaat heeft meer dan tien jaar ervaring als dagvoorzitter en spreker. Zij is buitengewoon bekend met het podium en weet wat waar werkt en hoe het publiek te blijven boeien. Zij helpt ondernemers bij het scherper krijgen van hun verhaal, speech of pitch.

Meer info over Linda Vermaat: https://www.linkedin.com/in/linda-vermaat-05869528/?originalSubdomain=nl

Slotevent
In elke regio waar een trackteam aan de slag is gegaan, wordt uiteindelijk een oplossing gepresenteerd die het antwoord is op een regionaal voedselvraagstuk. Tijdens het slotevent worden deze plannen gepresenteerd en zien we wat er in Nederland in gang gezet gaat worden.