Financiering groothandel in kleding

In veel Aziatische landen werken kinderen in de textielindustrie. Is het verstandig dat de Rabobank een kledinggroothandel financiert die actief is in deze landen?

De case
Een groothandel in kleding is klant van de Rabobank. Het bedrijf koopt zijn producten in een groot aantal Aziatische landen, waar ook kinderarbeid plaatsvindt. Het is niet duidelijk of de kleding die de groothandel koopt, ook door kinderen gemaakt is. De lokale Rabobank vraagt zich af: kunnen we de relatie met deze klant voortzetten?


Het advies van de Commissie Ethiek
De Rabobank heeft zich verbonden aan de richtlijnen van de International Labour Organisation (ILO) van de Verenigde Naties. Daarmee wijst de Rabobank kinderarbeid af. Maar in de praktijk is het een van de weinige inkomstenbronnen voor arme bevolkingsgroepen. Als de werkgever zorgdraagt voor scholing en vorming, zou veilige arbeid door jonge mensen daarom mogelijk moeten zijn. De Commissie Ethiek adviseert de lokale bank om haar klant te vertellen dat de Rabobank tegen kinderarbeid is. Ook adviseert ze de klant te laten bevestigen dat de productie aan de maatstaven van de ILO voldoet. Is er sprake van arbeid waarin de kinderen voldoende ruimte krijgen om te leren, dan kan de commissie –afhankelijk van de arbeid en de omstandigheden- instemmen met de situatie.

Contact

Bezoekadres Rabobank
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Rabobank
Postbus 17100
3500 HG Utrecht