Europese Bankenunie

De Rabobank ondersteunt de oprichting van een Europese Bankenunie, die in 2014 daadwerkelijk van start zal gaan. Mits goed vormgegeven is het een stap in de goede richting om de negatieve wisselwerking tussen overheidsschuld en bankenschuld te doorbreken. De eerste verantwoordelijkheid in het voorkomen van problemen ligt echter bij de banken zelf. Ook is van belang dat voldaan wordt aan strikte voorwaarden.