Dutch Good Growth Fund

(inbreng voor de hoorzitting op 22 april 2013)

De instelling van het Dutch Good Growth Fund van 750 miljoen euro juicht Rabobank van harte toe. Rabobank meent dat door het revolverend fonds bestaande structuren en samenwerkingsvormen kunnen worden versterkt. Het stelt Rabobank in staat haar cliënten in het MKB actiever te betrekken bij internationale handel en haar rol in zich ontwikkelende economieën te versterkten en uit te breiden.

Het Dutch Good Growth Fund is een revolverend fonds en biedt op maat gesneden financieringsvormen aan met name ondernemers in het midden-en kleinbedrijf. Zowel MKB-ers in Nederland als in lage- en middeninkomenslanden kunnen aanspraak maken op het fonds zolang er goede (investings-)plannen zijn die ontwikkelingsrelevant, maatschappelijk verantwoord en duurzaam zijn.

Rabobank pleit voor de inzet van huidige middelen om de werkzaamheden van een beperkt aantal bestaande succesvolle fondsen uit te breiden en hun reikwijdte te vergroten. Ons staat voor ogen dat de overheid de middelen verdeelt over meerdere fondsen en dat deze fondsen op hun beurt zelfstandig inhoud geven aan de doelstellingen van het Dutch Good Growth Fund.

In onderstaande document kunt u de inbreng van de Rabobank voor de hoorzitting Tweede Kamer Commissie op 22 april 2013 lezen.