Scheiding nuts- en zakenbankieren

Steun voor richting rapport Commissie Wijffels

De Rabobank verwelkomt het rapport van de Commissie Wijffels (juni 2013) als een belangrijke geïntegreerde bijdrage aan de discussie over hervormingen in de bankensector. Het rapport bevat volgens de bank een samenhangende visie met een aantal ambitieuze aanbevelingen, waarin het verhogen van de buffers van banken de kern vormt. Dit vindt de Rabobank de goede richting.
De Rabobank vindt het belangrijk dat voorwaarden worden gecreëerd waaronder vreemd vermogensverschaffers ook meebetalen als een bank in problemen komt. Vanwege de interne markt in Europa en het gelijke speelveld is het belangrijk dat dit op internationaal niveau wordt gedaan. Dat uitgangspunt kiest Wijffels dan ook terecht. Het zou volgens Rabobank goed zijn als ‘Den Haag’ dat inbrengt in ‘Brussel’.
Reactie bestuursvoorzitter Piet Moerland: ‘Wij vinden het rapport verstandig, doeltreffend en evenwichtig.’

Geen noodzaak tot scheiding nuts- en zakenbankieren

De Commissie Wijffels kiest (juni 2013) in het rapport inzake scheiding van nuts- en zakenbankieren voor een benadering die aansluit bij het advies van de Finse politicus Erkki Liikanen in Europa. De Rabobank vindt een scheiding tussen nuts- en zakenbankieren onverstandig omdat het internationale bedrijfsleven van een breed pakket aan dienstverlening gebruik moet kunnen maken. Daarnaast zou dit leiden tot verlies aan diversificatievoordelen in bankengroepen en tot hogere kosten voor dienstverlening. Hogere buffers en beter toezicht zijn te prefereren maatregelen, in combinatie met het doorvoeren van veranderingen in de sector op gebied van risicobewustzijn en cultuur.
In onderstaand position paper kunt u de opvattingen van de Rabobank lezen met betrekking tot de scheiding van nuts- en zakenbankieren.