Invoering van het Europees resolutiemechanisme: een noodzakelijke stap richting een volwaardige bankenunie

Europa werkt momenteel aan het optuigen van een bankenunie om de stabiliteit van het bankwezen te vergroten. Deze bankenunie rust op vier bouwstenen: een samenstel van gemeenschappelijke regels (Single Rule Rook), één Europese toezichthouder (het Europees toezichtsmechanisme [Single Supervisory Mechanism – SSM]), één raamwerk voor het herstel en de afwikkeling van banken (het Europees resolutiemechanisme [Single Resolution Mechanism – SRM]) en een geharmoniseerd Europees depositogarantiestelsel (European Deposit Guarantee Scheme – DGS).

De Rabobank is van mening dat het Europees resolutiemechanisme (SRM) een cruciale volgende stap vormt op weg naar een volwaardige bankenunie. Het optuigen van een resolutiemechanisme op Europees niveau als aanvulling op de rol van de ECB als enige toezichthouder is nodig om de stabiliteit van het Europese bankwezen te vergroten.

De Rabobank zet haar standpunt uiteen op basis van vijf aspecten: vormgeving en governance; regelgeving – Europees versus nationaal; rechtsbescherming; het Fonds; en verband en overgang tussen de verschillende bouwstenen van de bankenunie.