Scanner voor kleinschalige boeren in Kenia

SoilCares is voedingsbodem voor ontwikkeling

Een gezonde landbouwgrond is de levensader voor elke agrariër. Maar vooral in ontwikkelingslanden ontberen boeren belangrijke kennis over die kostbare aarde waarin ze hun gewassen willen laten ontkiemen. De bodemscanner van SoilCares kan dit veranderen. 'Oogstverbeteringen van wel 50 procent zijn mogelijk.'

Nederlandse boeren behalen op de beschikbare landbouwgrond de hoogste opbrengsten ter wereld. Dat komt onder andere door de hier beschikbare kennis van de bodem, het gebruik van meststoffen en een goede waterbeheersing. Nederlandse boeren weten precies welke gewassen ze wanneer moeten verbouwen en hoe ze hun bodem daarvoor moeten bewerken. 'Helaas ontbreekt die kennis bij veel boeren in ontwikkelingslanden', zegt Angelique van Helvoort van SoilCares. 'Het gevolg is dat ze vaak de verkeerde gewassen verbouwen op de beschikbare grond en niet weten welke meststoffen ze moeten gebruiken. Daardoor is hun landbouwgrond regelmatig over- of onderbemest, wat leidt dit tot lagere oogsten.'

Analyse van de grond

SoilCares ontwikkelde voor dit probleem een innovatieve bodemscanner. Dit handzame apparaat maakt een analyse van de landbouwgrond door simpelweg de bodem te scannen. De gebruiker ontvangt vervolgens via een app op de smartphone belangrijke data over de gescande bodem. Zoals de belangrijkste nutriënten in de grond en het zuurgehalte in de bodem. Van Helvoort: 'De boer ziet vervolgens welke gewassen het beste gedijen in zijn grond. Daarnaast krijgt deze een mestadvies om de bodem goed te onderhouden.'

Meer verdienen

Volgens Van Helvoort profiteren boeren in ontwikkelingslanden op verschillende manieren van SoilCares. 'Dankzij de scanner en bijbehorende training kunnen boeren oogstverbeteringen behalen van wel 50 procent. Daardoor kunnen ze natuurlijk ook meer verdienen en bovendien verbetert de voedselzekerheid in het gebied waar de boeren actief zijn. Verder vind ik het mooi dat de kennis bij boeren over hun grond en gewassen groeit. Ze krijgen daardoor ook een betere onderhandelingspositie tegenover bijvoorbeeld tussenhandelaren.'

Goede databases

De SoilCares-scanner is het eerste handzame apparaat ter wereld waarmee de gebruiker ter plekke bodemanalyses kan uitvoeren. Boeren krijgen dankzij de scanner de benodigde informatie binnen een minuut letterlijk in handen. Voorheen moesten ze daarvoor wachten op laboratoriumanalyses, die veel meer tijd in beslag namen. Een vereiste voor goede informatie via de scan is wel dat er goede databases beschikbaar zijn van de bodem. Per land en gebied verschillen namelijk de omstandigheden om gewassen optimaal te laten groeien en de grond te onderhouden. Kenia is het eerste land waarvan SoilCares alle benodigde data en rekenmodellen heeft verzameld. 'De app voor de Keniaanse markt is klaar voor gebruik', beaamt Van Helvoort. 'Wij gaan verder met het verzamelen van gegevens van andere landen.'

Overeenkomst met Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation heeft met de SoilCares Foundation een overeenkomst gesloten om de introductie van 150 scanners in Kenia mogelijk te maken. Daarmee is een bedrag van 400 duizend euro gemoeid. Verspreiding van het apparaat onder boeren en coöperaties in Kenia past goed bij de doelstelling van Rabobank Foundation om de positie van kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden te verbeteren. 'Dankzij de samenwerking met Rabobank Foundation kunnen wij bovendien de economische en organisatorische aspecten van de SoilCare scanner testen, zodat de techniek zo snel mogelijk ten goede kan komen aan arme boeren wereldwijd', aldus Van Helvoort.

Lees meer