Norandino, Peru

Financiering voor koffie- en cacaoboeren

De spaar -en kredietcoöperatie (Coopac) Norandino is in 2005 opgericht door drie producentenorganisaties; Cepicafe, Cenfrocafe en Oro Verde. Een coöperatieve financiële instelling zoals Norandino was nodig om de rurale financiële dienstverlening in het noorden van Peru verder te ontwikkelen. Dankzij Norandino kregen duizenden kleinschalige boeren de afgelopen jaren toegang tot financiering.

Inmiddels is Norandino gegroeid naar 8.250 leden en 9 kantoren in verschillende provincies in het noorden van Peru. Rabobank Foundation heeft deze groei mede mogelijk gemaakt. Sinds 2009 werken we samen met deze spaar-en kredietorganisatie en Norandino fungeert hierbij als een belangrijke intermediair voor de vele kleine koffie-en cacao coöperaties in de regio. Deze organisaties zijn vaak te klein en onvoldoende professioneel om rechtstreeks in aanmerking te komen voor een werkkapitaal- of handelsfinanciering. Via Coopac Norandino kunnen we deze kleinere coöperaties toch bedienen. Daarnaast hebben de leden van de aangesloten organisaties de mogelijkheid om individueel lid te worden van Noradino om zo individueel een micro financiering en/ of spaarrekening te krijgen.

Werkkapitaal en training

Hoe werken we samen met Coopac Norandino? Rabobank Foundation verstrekt een lening aan Coopac Norandino, die het geld op haar beurt weer doorleent aan een kleinere koffie- of cacaocoöperatie. Met dit werkkapitaal kan de oogst van de boeren opgekocht worden tegen een eerlijke prijs. Dat is goed voor de coöperatie want die weet zich verzekerd van voldoende koffie of cacao. En het is goed voor de boer, want die krijgt een betere prijs voor zijn oogst dan op de lokale markt of bij een tussenhandelaar. Norandino geeft ook training en advies: ze begeleidt de kleinere coöperaties en helpt bij capaciteitsopbouw. Zo kunnen deze organisaties op een duurzame manier groeien totdat ze zelfstandig verder kunnen. Organisaties die hierin slagen, kunnen rechtstreeks gefinancierd worden door Rabobank Foundation.

Coopac Norandino en Coop Norandino

Inmiddels zijn 16 cacao- en koffiecoöperaties lid van Coopac Norandino, waaronder ook de producentencoöperatie (Coop) Norandino. Er zijn dus twee verschillende Norandino’s: Coopac en Coop Norandino. Beiden zijn projectpartner van Rabobank Foundation. De gefinancierde cacao van de kleine coöperaties kan aan Coop Norandino worden verkocht, die de cacao vervolgens verhandelt op de internationale markt tegen een goede prijs. Zo draagt Rabobank Foundation bij aan toegang tot financiering en betere markten.