FAO en Rabobank Foundation bouwen de samenwerking uit

In 2013 is een partnership tussen Rabobank Foundation en FAO (UN Food and Agriculture Organization) van start gegaan waarbij gezamenlijk drie projecten in Tanzania, Kenia en Ethiopië worden gesteund. Het doel van de samenwerking is om het inkomen van kleine boeren in Afrika te verbeteren en hen toegang te geven tot financiële middelen en kennis om te kunnen investeren in een efficiëntere productie van voedselgewassen. De eerste resultaten zijn positief en daarom willen we de pilot projecten verder uitbreiden en vergelijkbare samenwerkingsverbanden opzetten in andere landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Succesvolle pilots in Afrika

De drie eerste gezamenlijke projecten in Afrika focussen op het vergroten van voedselzekerheid middels rurale landbouw ontwikkeling. In Tanzania is de steun van Rabobank Foundation en FAO gericht om boeren toegang te geven tot financiële diensten via rijstcoöperaties in het Morogoro district. Dankzij een nieuw cultivatiesysteem van FAO worden boeren gestimuleerd om te investeren in opslagfaciliteiten, waardoor boeren hun producten kunnen opslaan en verkopen als de prijzen hoger zijn. In Kenia krijgen boeren toegang tot krediet om betere zaden te kopen dankzij een initiatief van beide partners. In Ethiopia werken Rabobank Foundation en FAO samen met lokale microfinancieringsorganisaties om via een aantal geselecteerde boeren coöperaties de value chain te versterken en meer banen te creëren.

Een partnership met FAO helpt ons nog beter om onze missie te realiseren: kleine boeren in ontwikkelingslanden toegang geven tot financiering, kennis en nieuwe markten. “Wij geloven dat we door samen te werken met organisaties als FAO we nog beter en sneller onze gezamenlijke doelen kunnen realiseren”, zegt Pierre van Hedel, directeur van Rabobank Foundation. “ We hebben grote waardering voor de lange termijn commitment en visie die FAO heeft op het gebied van voedselzekerheid, wat nodig is om kleine boeren te helpen in hun ontwikkeling.” Directeur-generaal van FAO, José Graziano da Silva, is erg positief over de samenwerking en wil deze dan ook graag verder uitbreiden.

"This is a flagship partnership for FAO"

Director-General da Silva

Tijdens de  recent georganiseerde Food First conferentie op het hoofdkantoor van Rabobank sprak Da Silva ook met onze bestuursvoorzitter Wiebe Draaijer en Raad van Bestuurslid Berry Marttin. Afgesproken is om onder andere gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen om boeren in Afrika toegang te geven tot goede zaden en om de lokale inkoop van boerencoöperaties te verhogen. Ook zullen FAO en Rabobank Foundation mogelijkheden onderzoeken om de mobiele technologie in te zetten voor het delen van data en informatie en om jonge boeren in het algemeen betere toegang te geven tot diverse technologieën. 

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333