HAS-studenten gaan op onderzoek uit in Kenia, Vietnam en Indonesië

Rabobank Foundation werkt nauw samen met HAS Hogeschool, de hogeschool in Zuid Nederland die zich richt op onderwijs in agro, food en leefomgeving. Komende maanden verblijven zes studenten in het buitenland. Diverse sectoren worden onderzocht waaronder de garnalenkwekerijen in Indonesië en cashewnoten industrie in Vietnam. In Kenia wordt onderzoek gedaan naar de impact van leningen op een spaar-en krediet coöperatie. In alle drie de landen worden tevens de mogelijkheden voor de ‘next generation’ boeren verkend.

Het onderzoekstraject is een half jaar geleden van start gegaan. Drie teams van elk vijf studenten hebben een landenstudie gedaan en de landbouwsector in Indonesië, Kenia en Vietnam onder de loep genomen. Als vervolg op dit onderzoek, vindt er nu veldonderzoek plaats. Zes studenten van de opleiding International Food & Agribusiness krijgen de kans om gedurende een aantal maanden onderzoek te doen bij bedrijven en coöperaties.

Het onderzoek

In Indonesië worden de key performance indicatoren van garnalenkwekerijen in kaart gebracht. In Kenia wordt onderzocht wat de impact van leningen is op de spaar-en krediet coöperatie JOINAS. Deze coöperatie wordt ondersteund door Rabobank Foundation. In Vietnam worden de ontwikkelingen in de cashewnoten industrie in kaart gebracht. Daarnaast buigen de studenten zich over het vraagstuk van bedrijfsopvolging in de land- en tuinbouwsector. Waarom gaan jonge mensen naar de stad en wat kan hen motiveren om actief te zijn in de agrarische sector?

Lokale begeleiding

De studenten worden in hun onderzoek begeleid door een drietal partijen. In Vietnam werken we samen met Kenlog, een advies-en onderzoeksorganisatie in de land- en tuinbouw. In Indonesië worden de studenten begeleid door Rabobank Indonesië en in Kenia vindt er begeleiding plaats door Agriterra.

De resultaten van het onderzoek worden in de zomer gepresenteerd aan Rabobank Foundation en een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur van Rabobank in de persoon van Berry Marttin.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333