Rabobank Foundation heeft impact

Kansarme mensen ondersteunen om zelfredzaam te worden. Dat is de missie van Rabobank Foundation. In de afgelopen jaren is geïnvesteerd om de impact van het werk van Rabobank Foundation in kaart te brengen. In maart is het tweede social impact rapport verschenen waarin de belangrijkste bevindingen over 2014 worden gepresenteerd.

In 2014 heeft Rabobank Foundation in totaal 264 buitenlandse organisaties in 24 focuslanden en 42 Nederlandse organisaties ondersteund. Rabobank Foundation kende in totaal een bedrag van 30 miljoen euro toe aan deze organisaties. Dit is inclusief de uitzettingen van het Rabo Foundation Klantenfonds. Het grootste deel hiervan, ruim 27 miljoen euro, is geïnvesteerd in rurale coöperaties in ontwikkelingslanden. In Nederland is bijna 3 miljoen euro toegekend aan projecten.

Een bereik van ruim 5 miljoen mensen

De organisaties waarmee we werken, waren samen in staat om in 2014 ruim 5 miljoen mensen te bereiken. In Nederland hebben we via onze projecten ruim 400.000 mensen bereikt. We hebben onder meer bijgedragen aan de actieve participatie van mensen in de maatschappij, het creëren van arbeidsplaatsen en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van mensen in financiële nood.

In het buitenland bereikten we ruim 4,7 miljoen boeren via onze projectpartners. De leden van deze organisaties zijn in staat gesteld om hun producten te verkopen, te sparen of geld te lenen om te investeren in zichzelf of in hun eigen bedrijf. Zo draagt Rabobank Foundation bij aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Dit cijfer is nog conservatief ingeschat; we rekenen niet de werknemers mee van de spaar-en kredietorganisaties en producentenorganisaties die we steunen en ook is geen rekening gehouden met het gezinsleden van de boeren die lid zijn van de organisatie.

Kennisoverdracht

We hebben onze projectpartners versterkt en ondersteund om professioneler en efficiënter te worden. Zo zijn er bijna 10.000 medewerkers en bestuursleden getraind en is er ruim 2 miljoen euro toegekend aan technische assistentie. Met deze ondersteuning kunnen organisaties hun administratie, management informatie systeem, marketing of kredietbeheer verbeteren. Daarnaast hebben we 77.000 boeren getraind in zgn. good agricultural practises. Boeren leren hoe ze hun productiviteit en kwaliteit kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door op de juiste manier te snoeien, wieden en hun grond te bemesten.

Impact meten: een continue proces

Rabobank Foundation heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak om haar impact in beeld te brengen en te maximaliseren. We zien impact meten niet als een eenmalige activiteit, maar als duurzaam onderdeel van onze bedrijfsvoering. Jaarlijks vragen wij onze projectpartners om te rapporteren over hun resultaten. Naast het delen van financiële jaarverslagen, vullen alle partners daarvoor een online survey in. Daarnaast verzamelen we via casestudies aanvullende, verdiepende informatie over onze projecten. Eind dit jaar presenteren we het social impact rapport over 2015.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333