Training in duurzame landbouw voor 60 jonge Indiase ondernemers

In de dorpen in de Indiase regio Tamil Nadu is het voornamelijk de oudere generatie boeren die agrarisch onderneemt. Hun werkwijze is echter niet erg in trek bij de jeugd. Tijd voor innovatie! Een nieuw project weet jongeren te interesseren voor een carrière in de sector.

Aan de ene kant is de huidige werkwijze van de boeren gebaseerd op verouderde technieken die weinig winstgevend zijn. Aan de andere kant toont de jeugd steeds minder interesse om zelf boer te worden wegens een gebrek aan technologie, financiële issues en de verleidingen van de stad. Het Centrum for Indian Knowledge System (CIKS) heeft als doel om jongeren met een interesse in landbouw te trainen in techniek, innovatie, marketing & financiën. Hierdoor worden jonge boeren opgeleid tot uitstekende ondernemers binnen de sector. Voor de lokale gemeenschap betekent dit een verbetering van de agrarische productiviteit en een boost voor de lokale economie.

Duurzame Toekomst

De trainingen zijn zowel praktisch als theoretisch waarbij de focus ligt op het verduurzamen van de agrarische toekomst van de regio. Om dit te realiseren is een nieuwe aanpak nodig gericht op technologie en innovatie. Dit sluit goed aan bij de interesses van jonge boeren. Na het volgen van de trainingen staan zij symbool voor verandering in de maatschappij. Wanneer de training succesvol afgerond is, sluiten de jongeren aan bij de Valanadu Sustainable Agriculture Producer Company die naast een basisinkomen ook een extra vergoeding op basis van prestatie uitkeert. Zo worden de jonge boeren in de regio getriggerd om agrarisch ondernemer te worden én te blijven.

“Het ontwikkelen van technische en innovatieve vaardigheden is van cruciaal belang”

Een hoger inkomen en meer voedselzekerheid

Het CIKS project is aangedragen door Hari Rajagopal, werkzaam bij Rabobank India en actief voor Rabobank Foundation. "De ontwikkeling van technische en innovatieve vaardigheden alsmede het delen en toepassen van best practices is van cruciaal belang voor het stimuleren van de landbouwproductiviteit en de plattelandseconomie. Dit programma bevordert duurzame en moderne landbouw, verhoogt het inkomen van de boer en vergroot voedselzekerheid.’ Hari geeft daarnaast aan dat hij dit project steunt omdat de doelstellingen van het project nauw aansluiten bij de twee pijlers van de Banking for Food agenda: ‘beschikbaarheid van voedsel’ en ‘toegang tot voedsel’.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333