Zicht op impact

Ons nieuwe social impact rapport is verschenen!

Meer dan 5 miljoen mensen profiteren van de steun van Rabobank Foundation wereldwijd, blijkt uit onze meest recente social impact studie. In het buitenland bereiken we bijna 4,7 miljoen boeren via de coöperaties en organisaties die we steunen en in Nederland bijna 450.000 mensen. Dat geeft de omvang en reikwijdte van ons werk aan.

Impact meten

Sinds enkele jaren onderzoeken we onze impact. Dit is de derde keer dat we een rapport publiceren. We baseren ons hiervoor op informatie van de organisaties zelf, die we daar gedetailleerde vragenlijsten voor sturen. Via case studies gaan we ook in gesprek met de mensen die worden ondersteund. Zo deden twee HAS-studenten onderzoek in Kenia en vertellen werknemers van ZOdIEZiJN en Radio509 over hun bijzondere werkzaamheden.

Wat betekent zelfredzaamheid?

Zelfredzaamheid is een breed begrip. We hebben zelfredzaamheid daarom specifiek gemaakt om de effecten van ons werk te kunnen meten. We kijken we naar zelfredzaamheid op twee niveaus: op het niveau van de organisatie die we steunen en de mensen die hiervan uiteindelijk profiteren.

In Nederland focussen we op betaald en/of zinvol werk, financiële zelfredzaamheid en gehandicaptensport. We meten o.a. hoeveel mensen dankzij de projecten die we steunen toegang krijgen tot opleiding, werk en sportactiviteiten. In het buitenland kijken we bij een spaar- en kredietorganisatie of producentenorganisatie of er sprake is van een efficiënte en professionele bedrijfsvoering. We onderzoeken het vertrouwen van leden, de groei en financiële positie van de organisatie. Ook kijken we naar de diensten die worden aangeboden en de prijs die boeren ontvangen voor hun productie.

Impact meten: een continu proces

De komende jaren willen we onze impact blijven onderzoeken en verbeteren. Ook omdat we zélf een betere organisatie willen worden. Het doel van onze impactmeting is niet alleen om onze bestedingen te verantwoorden; het onderzoek helpt ons evengoed bij het aanscherpen van ons eigen beleid.

Meer info: anneke.goede@rabobank.nl / simone.groenendijk@rabobank.nl

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333