Samen het verschil maken voor een duurzame toekomst

Kleinschalige boeren in Afrika meer slagkracht geven én kinderen voorzien van een dagelijkse voedzame schoolmaaltijd? Dat klinkt als muziek in de oren. Rabobank Foundation en Mastercard® slaan hiervoor de handen in elkaar samen met de Food and Agriculture Organization (FAO) en het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties. In 2018 zullen in Kenia en Rwanda schoolmaaltijden lokaal geproduceerd en geconsumeerd worden. Met een totale ondersteuning van 500 duizend euro, een fijn vooruitzicht voor de start van het nieuwe jaar.

Rabobank Foundation en het FAO hebben een vruchtbare partnership sinds 2013. Het gezamenlijke doel is om het inkomen en de positie van kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden te verbeteren. Deze missie wordt ook ondersteund via een eerder initiatief van WFP waar onder meer Rabobank zich aan verbond. Producten voor lokale consumptie – zoals bijvoorbeeld bonen, maïs of linzen – kunnen via een marktplatform aangekocht worden. Het platform, dat bijvoorbeeld al operationeel is in Rwanda, zal deelname bieden aan 1,5 miljoen boeren in 25 Afrikaanse landen.

Schoolmaaltijden vergemakkelijken de toegang tot onderwijs. Een dagelijkse schoolmaaltijd is immers een sterke motivatie voor families om hun kinderen naar school te sturen. In onder andere Rwanda en Kenia gebruikt WFP gewassen die door kleinschalige boeren lokaal geproduceerd worden in de schoolmaaltijden. Zo verhogen schoolmaaltijden niet alleen de gezondheid en het onderwijsniveau van de kinderen, maar resulteert het op langere termijn ook in een duidelijke lokale economische return.

Om de vicieuze cirkel van honger en armoede te doorbreken, lanceerden Mastercard en WFP deze zomer het “100 Million Meals” initiatief. Dit initiatief is een stap in de goede richting en draagt significant bij tot het behalen van deze doelstelling. Only together we can grow a better world!

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333