Dodore en Rabobank Foundation gaan boeren financieren met behulp van blockchaintechnologie

Dodore, het bedrijf achter de Agri-wallet, start samen met Rabobank Foundation een pilot om boeren in Oost-Afrika toegang te geven tot financiering en daardoor bij te dragen aan een beter leven. Samen ontwikkelen ze een platform gebaseerd op blockchaintechnologie, dat kleinschalige boeren toegang biedt tot financiering. Rabobank Foundation investeert hierin, omdat het de transparantie in de keten verhoogt en de boeren via de Agri-wallet de gelegenheid krijgen om te sparen voor inputs, zoals zaden en meststoffen.

Blockchaintechnologie voor financiering

De Agri-wallet is een platform waarop fondsen uitsluitend zijn te gebruiken voor landbouwactiviteiten die inkomsten genereren – oftewel het zogenaamde oormerken. Dit helpt boeren inkomsten te sparen, hun financieringskosten te verlagen en volledige financiële inclusie te bereiken.

Sijmen de Hoogh, medeoprichter en CEO van Dodore: “Als de achterliggende technologie van cryptocurrency’s komt blockchain vaak negatief in het nieuws. De Agri-wallet is een mooi voorbeeld van een blockchainplatform dat ook voor traditionele financiële instanties interessant is. Dat is goed nieuws, want door de groeiende wereldbevolking moet de landbouwproductie de komende jaren met honderd procent verhoogd worden zónder meer oerwouden te kappen. Met de Agri-wallet willen wij dit mede mogelijk maken en de samenwerking met Rabobank Foundation is daarbij van groot belang. Door hun steun kunnen we nu boeren leningen verschaffen via onze Agri-wallet.”

Madelon Pfeiffer, programmamanager Afrika van Rabobank Foundation: “Rabobank Foundation ondersteunt al jaren kleinschalige boeren in Afrika. Dit gebeurt meestal via leningen aan boerencoöperaties. Met de Agri-wallet verwachten wij kleinschalige boeren beter te kunnen bereiken met leningen, hen een makkelijker manier te bieden om te sparen en hiermee hun landbouwproductie te verhogen.”

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333