‘Innovatiestrategie speelt in op veranderende wereld’

De opkomst van nieuwe technologieën biedt Rabobank Foundation nieuwe kansen. Zo kunnen op basis van betere informatie nieuwe en meer passende diensten worden geleverd aan kleine boeren in ontwikkelingslanden. Hoofd innovatie Albert Boogaard legt uit.

De wereldbevolking groeit, van 7 miljard nu tot 10 miljard in 2050. Dat betekent dat ook een stijgend aantal monden gevoed moet worden. Tegelijkertijd daalt de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond en blijft met name in Afrika de voedselproductie al jaren op hetzelfde lage peil. ‘Maar er zijn ook kansen’, zegt Albert Boogaard. ‘Technologische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van Food & Agri – agtech – en financiële dienstverlening – fintech – zijn booming. Rabobank Foundation heeft daarom een strategie ontwikkeld om met name via de inzet van fintech en agtech het inkomen van kleine boeren te verhogen en de voedselproductiviteit te vergroten.’

Betere informatie beschikbaar

‘Veel problemen rond de situatie van kleine boeren hebben te maken met het gebrek aan goede informatie’, vervolgt Boogaard. ‘De innovatiestrategie die Rabobank Foundation in 2017 ontwikkelde, speelt daarop in. Daardoor komt er betere informatie beschikbaar over de situatie van de boer en zijn bedrijf. Vervolgens kunnen advies en financiering meer op maat worden verstrekt, waardoor kosten en risico’s afnemen. De boer wordt dan beter financierbaar en de boerencoöperatie krijgt beter inzicht krijgt in wat leden nodig hebben. Ze kan zo ook meer transparantie geven richting de financiers van de coöperatie, wat verdere groei kan versnellen.’

Vier datastromen

In de innovatiestrategie staat digitalisering centraal. Deze bestaat uit een combinatie van vier datastromen: veldinformatie van de boer, keteninformatie, geodata en het gebruik van fintech zoals een mobiele spaarrekening en credit scoring. ‘Het mooie is dat hierin eigenlijk alle aspecten terugkomen van ons werk, waar we al 44 jaar ervaring mee hebben. Adoptie van nieuwe technologie blijft mensenwerk en een grondige kennis van onze doelgroep zal ook bij innovatieprojecten altijd de doorslag geven. Tegelijkertijd hebben we als Rabobank Groep heel veel kennis en ervaring in huis op het gebied van fintech en agtech en kunnen we zo de verbinding met de toekomst maken.’

Betekenis geven

De vier datastromen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, aldus Boogaard. ‘Met behulp van geodata kan vanaf 600 kilometer hoogte steeds nauwkeuriger en vaker de gewasontwikkeling worden gevolgd, maar er is nog steeds veldinformatie nodig om er betekenis aan te kunnen geven. En ook informatie uit de keten kan weer nuttige inzichten opleveren over bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten. Voor de koffieketen zijn we bijvoorbeeld nu een pilot met blockchain-technologie gestart.’

Veranderende wereld

De innovatiestrategie zorgt ervoor dat Rabobank Foundation haar bereik en impact kan verhogen. ‘Bovendien past het naadloos in de missie Growing a better world together, waarbij we als Rabobank de uitdagingen op het gebied van de wereldvoedselvoorziening ook te lijf willen gaan met behulp van kennis en innovatie. En we spelen hiermee in op de veranderende wereld om ons heen. De digitalisering neemt een enorme vlucht, óók in ontwikkelingslanden, en juist de Rabobank en Rabobank Foundation kunnen hier een voortrekkersrol in vervullen.’

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333