Nieuw onderzoek daagt fondsen en overheden uit te investeren in MKB agrifood sector Afrika

Rabobank Foundation, AgriProFocus, Food & Business Knowledge Platform en ICCO Cooperation publiceren het rapport ‘Critical Capital for African Agrifood SMEs’. Het rapport evalueert de toegang tot kapitaal voor midden- en kleinbedrijven (MKB) in de Afrikaanse agrifood sector. Deze bedrijven spelen een belangrijke rol in de duurzame voedselvoorziening van Afrika, maar tegelijkertijd hebben zij nog weinig toegang tot financiering.

Bied agrifood MKB een breed scala aan diensten

Het rapport focust op agrifood MKB die de ‘missing middle’ vormen: te groot voor microfinanciering en te klein voor de gemiddelde bank en private investeerders. Een belangrijke conclusie van het rapport is dat er weinig investeringsfondsen bestaan die kunnen voorzien in de financieringsvraag van het agrifood MKB, die vaak onder de 250,000 dollar is, terwijl fondsen veelal investeren in bedragen van minimaal 1 miljoen dollar. Deze kleinere investeringen zijn vaak te arbeidsintensief en kostbaar voor investeringsfondsen.
Het rapport roept beleidsmakers op om een graduation strategy te implementeren. Dit maakt het mogelijk voor investeringsfondsen om een breed scala aan diensten aan te bieden aan het MKB die aansluit bij hun eigen ontwikkelingsfase. Overheden en internationale ontwikkelingsorganisaties kunnen hieraan bijdragen door hun investeringsinstrumenten te reorganiseren; door het mandaat te vergroten en door toegang te geven tot - goedkopere - financieringsbronnen.

Belang van agrifood MKB voor voedselzekerheid

In 2050 zal de bevolking van Afrika verdubbeld zijn. Dit betekent grote uitdagingen voor de voedselvoorziening. Afrika kan zichzelf echter voeden, er is genoeg vruchtbare landbouwgrond. Afrika kan zelfs een wereldspeler worden in de agrifood sector. Het MKB speelt een sleutelrol hierin met belangrijke posities in de waardeketens: als leveranciers, afnemers, verwerkers en distributeurs. Hiermee betrekken deze bedrijven kleine boeren in de waardeketen en kunnen ze de kwaliteit en efficiëntie van de landbouw verbeteren, wat bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek interviewden lokale onderzoekers in Kenia, Tanzania, Zambia en Mali investeringsfondsen en agrifood MKB’ers. Ook werd er uitgebreid desk research gedaan. In het rapport staan voorbeelden van succesvolle MKB’ers die kapitaal wisten aan te trekken en op die manier bijdragen aan ontwikkeling. Ook worden er voorbeelden genoemd van MKB’ers die juist geen toegang tot financiering weten te krijgen. Het rapport bevat ook een lijst met bestaande investeringsfondsen voor het agrifood MKB in Afrika.

Het onderzoek is uitgevoerd door Bert van Manen, onderzoeker bij Fair & Sustainable.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333