131.200 kleinschalige boeren

Het Rabo Rural Fund verstrekt financiering aan organisaties die willen groeien, maar niet voor financiering in aanmerking komen bij microfinancieringsorganisaties of commerciële banken. Ze vallen tussen wal en schip. Rabo Rural Fund wil deze organisaties en hun kleinschalige boeren ondersteunen door ze toegang te geven tot geld, kennis en netwerken. Zo leveren we een bijdrage aan een duurzame economische ontwikkeling, beter inkomen voor kleinschalige boeren en voedselzekerheid. In 2017 bereikten we 57 organisaties en 131.200 kleinschalige boeren. Boeren zoals Amaro Chasquero Jaramillo (Peru), Muksal Mina (Indonesië) en Solomon Muthaka (Kenia).

Amaro Chasquero Jaramillo (Peru)

Amaro is een koffieboer in Peru. Hij is lid en één van de oprichters van de coöperatie Cenfrocafe. en werkt al veertig jaar in de koffie-business. In 2001 bundelde hij zijn krachten met andere koffieboeren en richtte hij een coöperatie op. Het grootste voordeel: samen kunnen ze de kwaliteit verbeteren, zodat de koffie geschikt is voor export. Dit levert Amaro als lid voordelen op. Door de betere kwaliteit is de koffie interessant voor de internationale markt en staat er een betere prijs tegenover. In zijn eentje kon Amaro dit nooit bereiken.

Muksal Mina (Indonesië)

In 2015 werd Muksai lid van AAC (Aceh Aquaculture Cooperative) in Indonesië, een coöperatie die boeren technisch ondersteunt. Dankzij die hulp en kennis over het juiste voer, weet hij nu beter hoe hij zijn visserij moet runnen. Met als resultaat dat zijn inkomen zal stijgen. Dat is nog niet erg hoog, maar wel voldoende om zijn familie en vijvers te onderhouden. In de toekomst wil Muksai vooral succesvoller worden in het kweken van garnalen en ervoor zorgen dat zijn zoon en dochter naar school kunnen.

Solomon Muthaka (Kenia)

Solomon is lid van Equatorial Nut Processors (ENP) en heeft een stabiel inkomen door het verbouwen van macadamianoten. Mede op advies van de adviseurs van ENP teelt hij niet alleen macadamia’s, maar ook bananen en koffiebessen. Hij heeft geleerd dat het mixen van gewassen voordelen oplevert. Daardoor raakt de grond namelijk niet uitgeput en heeft hij het hele jaar werk voor de twintig mannen en vrouwen die het land voor hem bewerken en gewassen oogsten. Ook leerde hij dat hij de macadamia’s kan voeden door gebruik te maken van de gecomposteerde schillen van diezelfde noten. Solomon is lid van ENP en levert zijn macadamia’s aan hen omdat zij hem met technische kennis helpen zijn oogst te vergroten en omdat hij vooruitlopend op de oogst geld kan lenen.

Contact

Rabo Rural Fund

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht