ACPCU groeit dankzij steun Rabobank

Ankole Coffee Producers Cooperative Union Limited (ACPCU) is een koffie coöperatie in Oeganda met ca. 6500 leden. Dankzij de coöperatie zijn veel koffieboeren in staat om een beter inkomen te verdienen. De organisatie is dan ook een belangrijke motor voor economische ontwikkeling van de regio.

Sinds 2008 is er een relatie met Rabobank Foundation. Aanvankelijk was de steun van Rabobank Foundation gericht op capaciteitsopbouw van de organisatie en certificering van de boeren, daarna zijn de eerste financieringen aan de organisatie verstrekt. Gedurende de samenwerking met Rabobank Foundation is ACPCU gegroeid en is de samenwerking uitgebreid naar het Rural Fund voor een grotere handelsfinanciering. Met het werkkapitaal kan de coöperatie de boeren bij levering van de koffie betalen. Inmiddels is er een tweede handelsfinanciering verstrekt van USD 1.5 mln.

Het Rabo Foundation Klantenfonds heeft de bouw van een nieuwe verwerkingsfabriek gefinancierd. ACPCU heeft nu het gehele verwerkingsproces zelf in handen. Hierdoor is zij in staat zelf direct de koffie te exporteren tegen een betere prijs en kan de coöperatie naar verwachting een hogere prijs betalen aan haar leden. Dit heeft een positief effect op het inkomen van de boeren.