Partners

Onze aandeelhouders en partners maken ons werk mogelijk. Door onze succesvolle samenwerking hebben we al veel projecten kunnen steunen en hebben we impact op 131.200 kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden. Toen we in 2012 startten, konden we rekenen op steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Samenwerken

Interesse om samen te werken of te investeren in Rabo Rural Fund? Dit zijn de mogelijkheden:

  • Beleggen in aandelen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
  • Steun het werk van Rural Fund via een donatie.
  • Zet uw expertise in voor een van de projecten die we steunen.
  • Investeringen en donaties kunnen gekoppeld worden aan specifieke programma’s, trainingen, landen en/of doelgroepen.

Neem contact op met Alexander Meyer (Manager Rabo Rural Fund) voor meer informatie.

Aandeelhouders

Rabobank Foundation

Op de terreinen van voedselzekerheid en armoedebestrijding valt nog veel te winnen door het versterken van boerencoöperaties. Rabobank Foundation richt zich hierbij op kleinere producentenorganisaties die nog volop in ontwikkeling zijn. Het Rabo Rural Fund is speciaal opgezet voor de financiering van meer volwassen coöperaties en agrobedrijven in ontwikkelingslanden. In sommige gevallen werken Rabobank Foundation en het Rural Fund samen en verstrekken zij allebei financiering aan een coöperatie. In andere gevallen is er sprake van een mooie overdracht: coöperaties die de steun van Foundation zijn ontgroeid, maar nog niet in aanmerking komen voor reguliere bankleningen, kunnen aankloppen bij het Rural Fund.

Cordaid

Cordaid Investment Management BV (CIMBV), de investeringstak van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid, gelooft in impactinvestering als nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking. CIMBV is sinds 1997 actief als impact-investeerder. De missie en visie van de organisatie sluiten nauw aan bij die van het Rabo Rural Fund. Als aandeelhouder van het fonds kan Cordaid meer kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden bereiken en financieel ondersteunen. De focus ligt hierbij op een duurzame, biologische productie. Het feit dat de boeren veelal georganiseerd zijn in coöperaties en op basis van fair trade-contracten werken, draagt bij aan de beoogde social impact van CIMBV.

ICCO

ICCO is één van de grootste ngo’s in Nederland met meer dan vijftig jaar ervaring in ontwikkelingssamenwerking. ICCO werkt in 44 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Overige partners

Rabobank

In de activiteiten van het Rabo Rural Fund spelen de partnerbanken en de internationale kantoren van de Rabobank ook een belangrijke rol. Daarnaast worden mondiale food & agri-klanten van de Rabobank als afnemer betrokken bij de financieringen van het Rural Fund.

Council on Smallholder Agricultural Finance (CSAF)

Het Rabo Rural Fund is lid van de Council on Smallholder Agricultural Finance (CSAF). CSAF is een alliantie van ‘impact-first agricultural lenders’, organisaties die financieringen verstrekken aan agrarische bedrijven in lage- en middeninkomenslanden die zich in de zogenoemde. ‘missing middle’ bevinden. Leden van CSAF komen bijeen om ervaringen uit te wisselen en om een standaard voor de industrie te ontwikkelen.

Contact

Rabo Rural Fund

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht