Duurzame economische ontwikkeling

In ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika draagt het Rabo Rural Fund bij aan duurzame economische ontwikkeling en voedselzekerheid. Door de toenemende groei van de wereldbevolking stijgt de vraag naar voedsel. Het is daarom belangrijk om te investeren in alle agrarische bedrijven. Rabo Rural Fund investeert in producentenorganisaties en midden- en kleinbedrijven (mkb's) die tussen wal en schip vallen; bedrijven die wel wíllen groeien, maar geen lening meer krijgen bij microfinancieringsorganisaties of commerciële banken.

Werkwijze

Rabo Rural Fund financiert duurzame waardeketens in onder meer cacao, visserij en koffie. Daarnaast financieren we vaste activa, zoals de uitbreiding van productlijnen. We verstrekken kortetermijnleningen – leningen die vooral toegekend worden voor handelsfinancieringen – aan boerencoöperaties en het mkb in ontwikkelingslanden, waarmee zij producten aan kunnen kopen en verwerken.

Via een handelsfinanciering krijgen organisaties toegang tot betaalbare financiering. Hierdoor kunnen ze de opkoop en verwerking van hun producten financieren waardoor ze in staat zijn te verkopen tegen betere prijzen en voorwaarden.

Naast het verstrekken van financiering is het delen van kennis en netwerken van belang. We zetten ons netwerk van aandeelhouders in om projectpartners te ondersteunen op het gebied van onder andere (prijs)risicomanagement, financieel management en marketing. Ook investeren we via onze partners in kennisoverdracht aan de boeren. Zij leren bijvoorbeeld nieuwe agrarische teelttechnieken en opslagmethodes en kunnen zo hun productiviteit en kwaliteit verbeteren.

Samenwerken

Om ook daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling van de organisaties die we steunen, werken we samen met partners als ICCO en Rabobank Foundation.

Projecten

Hieronder volgen drie voorbeeldprojecten

  • Colombia - Caravela

    Een start-up die koffiebonen koopt, verwerkt en verscheept, met nog te weinig kapitaal om te groeien. Zo begon het verhaal van twee hardwerkende Colombiaanse koffie-exporteurs.

  • Vietnam – Blueyou Trading

    Blueyou Trading is opgericht om in de markt voor duurzame vis het gat tussen vraag en aanbod te dichten.

  • Tanzania – Tembo Coffee Company

    In Tanzania wordt koffie traditioneel verhandeld via de centrale veiling.