Rabo bespreekt duurzaamheid met steeds meer klanten

Wie z'n woning of bedrijf duurzamer maakt, wordt daar financieel gezien vaak beter van. 'Daarom komt duurzaamheid steeds vaker aan bod in onze reguliere contacten met klanten over financiering. Daarmee gaan we in 2016 flinke stappen vooruit zetten', zegt Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van de Rabobank.

Bij Nederlandse consumenten die een hypotheek afsluiten of oversluiten, brengen financieel adviseurs van de Rabobank in toenemende mate de mogelijkheden van energiebesparing ter sprake. Efficiëntere apparatuur en isolatie van vloeren, muren en ramen zorgen voor een lager energieverbruik, een lagere CO2-uitstoot, lagere woonlasten, meer wooncomfort en een betere verkoopbaarheid van een huis. Rüter: 'Door dit standaard onder de aandacht te brengen in gesprekken over een hypotheek, kan het niet anders of meer consumenten gaan met verduurzaming aan de slag.'

Duurzaamheidsfoto voor zakelijke klanten

Ook gaat de Rabobank in 2016 met steeds meer zakelijke klanten het gesprek aan over voor hen relevante duurzaamheidsthema’s en kansen. In Nederland maakt de Rabobank sinds 2015 een zogenaamde klantfoto, waarmee ze in kaart brengt of een bedrijf met duurzaamheid een koploper is, tot het grote peloton behoort of achterblijver is. Inmiddels hebben 54.000 grotere bedrijven in het midden- en kleinbedrijf inzicht in hun duurzaamheidsprestatie. Accountmanagers maken de duurzaamheidsfoto op basis van objectieve criteria en sectorrelevante thema’s. Ze kijken bijvoorbeeld in welke mate duurzaamheid onderdeel is van de strategie en bedrijfsvoering. Daarvoor nemen ze ook onafhankelijke duurzaamheidskeurmerken mee waaraan een bedrijf voldoet. In het eerste kwartaal van dit jaar voert de Rabobank deze werkwijze ook in voor internationale grootzakelijke klanten, binnen en buiten Nederland. Eind 2016 verwacht de Rabobank ook een vertaalslag te maken voor de zakelijke klanten in het kleinbedrijf in Nederland. Dat gebeurt met een zelftest (self-assessment), als onderdeel van de financieringsaanvraag. Rüter: 'We verwachten dat we eind 2016 voor het grootste deel van onze zakelijke relaties, binnen en buiten Nederland, een klantfoto hebben gerealiseerd. Onze klanten en wij hebben dan inzicht in hun duurzaamheidsprestaties en het verbeterpotentieel.'

'We verwachten dat we eind 2016 voor het grootste deel van onze zakelijke relaties, binnen en buiten Nederland, een klantfoto hebben gerealiseerd.'

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van de Rabobank

Specifieke producten

Het blijft niet bij inzicht en praten. 'De inzichten die we opdoen, geven ons de kans om onze dienstverlening verder vorm te geven, in de vorm van financiering, kennis of het verbinden van klanten. Dit doen we door ons te richten op de koplopers en daarmee ook bij te dragen aan de verduurzamingsagenda van al onze klanten. Wij bieden specifieke producten aan voor klanten die al duurzaam zijn of duurzamer willen worden. Dat aantal producten willen we uitbreiden', zegt Rüter. Voor Nederlandse consumenten die aan de slag willen met energiebesparing, biedt de Rabobank nu al Slim Verbouwen-bijeenkomsten en de Energiebespaarlening. Voor Nederlandse bedrijven die duurzame koploper zijn, is er de Impactlening met rentekorting van de Europese Investeringsbank (EIB). Verder is de Rabobank in Nederland de grootste verstrekker van groenfinanciering. Rüter: 'In sectoren waarvoor de overheid de groenregeling heeft opengesteld, is deze aantrekkelijke groenfinanciering beschikbaar voor bedrijven die tot de absolute top in duurzaamheid behoren en voldoen aan de strengste criteria. Wij bepleiten bij de overheid dat de groenregeling voor meer bedrijfssectoren beschikbaar komt.'

Betere score op objectieve ranglijsten

Dat duurzaamheid meer en meer onderdeel wordt van de normale bancaire activiteiten, zorgt er mede voor dat de Rabobank een hogere positie inneemt op internationale ranglijsten van duurzame ondernemingen. Op de internationale ranglijst van RobecoSAM staat de Rabobank nu op de vijfde plek in de categorie 'banken', tegen twaalfde in de vorige ranglijst. Op de duurzaamheidsranglijst die Sustainalytics maakt van 416 financiële instellingen wereldwijd, is de Rabobank gestegen van positie 62 naar 10. Sustainalytics kenmerkt de Rabobank als 'Industry Leader'.

Lees ook