‘Food ondernemers verdienen aan natuurbehoud’

Centraal thema tijdens congres met partner WNF

De Rabobank en het Wereld Natuur Fonds (WNF) organiseerden op woensdag 5 juli een congres in het Auditorium van het kantoor van Rabobank Nederland in Utrecht. Tijdens het congres 'Sustainable Development Goal (SDG) 17: what makes a partnership succesful?' werd stilgestaan bij de duurzame samenwerking die de bank en de milieuorganisatie zes jaar geleden zijn aangegaan en de rol van ondernemers in het verduurzamen van de voedselproductie.

Sinds 2011 werken de Rabobank en WNF samen aan een groenere wereld. Met de hulp van lokale ondernemers worden internationale projecten gestart die bijdragen aan duurzame voedselvoorziening. Een van de belangrijkste doelen daarbij is het aantonen dat economisch rendement en natuurbescherming elkaar niet hoeven te bijten, integendeel.

Harm Edens interviewt Wiebe Draijer

Op de bijeenkomst werd stilgestaan bij de hobbels die de Rabobank en WNF onderweg moesten overwinnen, wat de sleutels tot succes zijn en wat de impact en 'shared values' voor de verschillende stakeholders betekenen. Dagvoorzitter was Harm Edens, behalve voormalig presentator van 'Dit was het nieuws' ook ambassadeur van WNF. Als aftrap van het evenement interviewde hij de voorzitter van de raad van bestuur van de Rabobank, Wiebe Draijer, en CEO van WWF Nederland, Kirsten Schuijt, over hun visie op de samenwerking. Wiebe Draijer voegde een derde belangrijke partij aan de samenwerking toe: “de ondernemers die in de praktijk van alle dag verduurzaming van voedselproductie voor elkaar krijgen.” Namens het Wereld Natuur Fonds sprak Kirsten Schuijt over de impact die Rabobank kan bewerkstelligen in mondiale voedselproductie. “Dat is een belangrijke reden waarom WNF met de Rabobank samen wil werken.”

Biodiversiteitsmonitor

Ook werd de Biodiversiteitsmonitor gepresenteerd, als resultaat van de samenwerking tussen de Rabobank, het WNF, FrieslandCampina, melkveehouders en andere belanghebbenden in de zuivelsector. Deze monitor geeft melkveehouders inzicht in de voordelen die de natuur hen biedt. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, want agrarische ondernemers kunnen zo met duurzaam beheer hun bedrijfskosten verlagen en tegelijkertijd rentevoordeel, een betere marktprijs of pachtvoorwaarden krijgen. Ook werd de intentie uitgesproken om de uitrol ook binnen andere sectoren te onderzoeken.

Programma

De rest van het programma werd onder andere ingevuld door sprekers die hun eigen visie gaven aan het thema duurzaamheid. Zo belichtte filmmaker Rolf Winters de kwetsbaarheid van onze planeet en liet Matthew Reddy, directeur Forest Solutions Group, zien hoe zogeheten 'sustainable development goals' een richtsnoer kunnen zijn in het bepalen van zakelijke doelstellingen.

Marieke de Wal van het Partnerships Resource Center van de Erasmus Universiteit presenteerde later die dag de oogst van de projecten van het Rabobank-WNF-partnerschap. Een belangrijke reden voor het succes is de afstemming van de belangen van betrokken organisaties in een vroeg stadium. Daarmee is een solide fundament gelegd. Nu gaat het om de opschaling en de uitrol van de ontwikkelde instrumenten.

In een paneldiscussie werd de realisatie van toekomstbestendige landbouw onder de loep genomen en in interactieve workshops met lokale ondernemers kwamen de verschillende projecten van WNF en Rabobank tot leven.

Bas Rüter: “Een belangrijk doel van de dag was onze gezamenlijke lessen te presenteren en anderen te inspireren en uit te nodigen mee te doen. Getuige alle reacties is dit doel bereikt.”

Lees meer