Betere zorg door bundeling van krachten

Gezondheidscentrum Roden

Drie huisartsen, een apotheek, een fysiotherapeut, een Certe bloedpriklab en misschien ook een diëtiste en een thuiszorgorganisatie. Allemaal onder één dak in een splinternieuw en duurzaam gebouwd gezondheidscentrum. In het Drentse Roden wordt dat werkelijkheid, mede dankzij de Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs.

De zorgvraag in Nederland verandert ingrijpend en onze zorgkosten behoren tot de allerhoogste in Europa. Vernieuwingen en hervormingen zijn nodig om die uitdagingen te lijf te gaan. Zoals het samenbrengen van eerstelijns zorg onder één dak in een gezondheidscentrum. Het gevolg: veel meer samenwerking, betere zorg en meer gemak voor patiënten. In Roden verrijst in 2018 een geheel nieuw centrum volgens deze visie.

De aanloop

Aanjager en mede-initiatiefnemer van het project is BCN Groep, een specialistisch bureau voor huisvestingsvraagstukken. Directeur Aeijolt Keuning: ‘Een huisarts of fysiotherapeut zal zelf niet snel zo’n uitgebreid bouwproject als dit opstarten. Terwijl hij er wél veel baat bij kan hebben, evenals zijn patiënten. Wij hebben daarom geholpen om de zorgverleners hier in Roden te verbinden en te enthousiasmeren. In de ontwikkeling van de plannen voor het gezamenlijke centrum leveren zij de zorgkennis en wij de expertise op het gebied van vastgoed en duurzaamheid. Zo ontstaat een ideaal plan voor een gebouw dat voldoet aan alle voorwaarden. Deze aanpak is nog uniek in de markt.’

De financiering

‘Rabobank Noordenveld West Groningen is samen met ons op zoek gegaan naar een manier om dit project te kunnen financieren’, vertelt Keuning. ‘Omdat het idee voor dit gezondheidscentrum helemaal aansluit op hun visie op de zorg. Met de Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs en een aanvullende lening van de Rabobank kwamen we een heel eind. De rest is aangevuld door eigen middelen van twee deelnemende zorgverleners en van mijn zakelijk partner en mijzelf. En niet onbelangrijk: door een lening van de Drentse Energie Organisatie, die graag projecten steunt die maatschappelijk van waarde zijn.’

De zorgverleners

‘Apothekers en huisartsen onder één dak, dat kennen we al jaren. Maar met deze aanpak zetten een flinke stap verder’, aldus eigenaar René Kuipers van de Rôner Apotheek in Roden. Als medefinancier van het toekomstige gezondheidscentrum heeft hij een duidelijke visie op de zorg. ‘Zorgverleners moeten intensiever samenwerken rondom de patiënt. Mensen worden ouder en moeten langer thuis blijven wonen. Er zijn lokaal goede voorzieningen nodig om dat te faciliteren. Een samenwerking tussen aanbieders van eerstelijns zorg zal de kwaliteit van die zorg echt verbeteren. En dan helpt het enorm als je samen in één pand zit en elkaar makkelijk kunt vinden.’

‘Alle partijen nemen als zelfstandigen intrek in dit pand’, vertelt Kuipers. ‘Mijn hoop is wel dat we steeds hechter zullen samenwerken. Door te overleggen over patiënten en hen onderling goed te verwijzen, maar bijvoorbeeld ook door wachtruimtes te combineren. Het gebouw moet dan ook zó ontworpen zijn dat we straks letterlijk muurtjes kunnen weghalen om de samenwerking te vergroten.’ Het nieuwe centrum zou in de toekomst ook de samenwerking met ziekenhuizen kunnen aangaan door een ‘anderhalfde lijn’ aan te bieden. René Kuipers: ‘Een cardioloog of dermatoloog uit het ziekenhuis in Groningen zou bijvoorbeeld regelmatig een spreekuur kunnen houden in het gezondheidscentrum. Zo halen we de zorg naar de patiënten toe.

De toekomst

Ook Aeijolt Keuning wil de deelnemers uitdagen om als centrum straks méér te zijn dan de som der delen. ‘Ik hoop dat zij hun zorgprogramma’s goed op elkaar afstemmen en patiënten een breed pakket van diensten aanbieden, vanuit een nauwe samenwerking. Dat komt de kwaliteit van de zorg zeker ten goede. Ik zie ook elders veel mogelijkheden voor dit soort gezondheidscentra. Vooral in de buitengebieden, waar het zorgaanbod schaarser is en aanbieders veel gedeelde patiënten hebben. Ik hoop dat we de blauwdruk die we hier ontwikkeld hebben vaker kunnen toepassen. Het liefst ook weer met de Rabobank als financiële partner.’

Meer informatie