Universiteit van Utrecht publiceert over F&A met betrekking tot klimaatverandering

Het Copernicus Instituut heeft in samenwerking met de Universiteit van Utrecht een rapport gepubliceerd waarin de mogelijke impact van de food- en agrisector op klimaatverandering wordt geanalyseerd. Daarnaast presenteert het rapport de belangrijkste maatregelen die de sector moet nemen om de impact op wereldwijde broeikasgasemissies te verminderen. Het rapport kreeg financiële steun van de Rabobank.

De food- en agrisector speelt een cruciale rol in de bescherming van het milieu tegen klimaatverandering, aldus het rapport. De sector is verantwoordelijk voor 25% tot ongeveer een derde van de wereldwijde broeikasgasemissies. Dit terwijl de vraag naar voedsel de komende decennia alleen maar zal toenemen. Groeiende voedselproductie zal ook de broeikasgasemissies van de sector verder omhoog stuwen, wat het tegengaan van klimaatverandering des te lastiger maakt.

Het rapport stelt echter ook dat we veel kunnen doen om de impact van voedselproductie op ons klimaat terug te dringen. Hiervoor zal de sector minder gebruik moeten maken van hulpbronnen zoals energie, water en land – zaken die allemaal direct of indirect bijdragen aan broeikasgasemissies. Het rapport noemt drie grote veranderingen aan het F&A-systeem waarmee klimaatverandering kan worden tegengegaan: een overstap naar alternatieve (plantaardige) eiwitten, een verdere verbetering van oogstopbrengsten en een significante vermindering van voedselverspilling. Het verwerken van meer alternatieve eiwitten in ons dieet zou het meest positieve effect op ons klimaat hebben, met een vermindering van de uitstoot door F&A met 30%-40% ten opzichte van het referentiescenario, zo geeft het rapport aan.