Rabobank partner van Building Holland

Rabobank is partner van Building Holland en hoofdsponsor van de Innovation Challenge. Op deze manier willen we innovatie in de bouw-, installatie- en vastgoedsector aanjagen. Naast het sponsoren van de Rabobank Innovation Challenge, is Rabobank ook betrokken bij het inhoudelijk programma van Building Holland.

Rabobank vindt het belangrijk dat bedrijven in de Bouw kunnen groeien door verduurzaming en technologische innovaties, zodat zij goedkoper produceren, sneller opleveren en duurzaam bouwen. Op deze manier ontstaat een beter eindproduct, wat leidt tot een gezonder rendement.
Innovatie vraagt om het innemen van andere rollen door bestaande partijen in de keten. Ook samenwerking en het delen van een gezamenlijke toekomstvisie is daarbij essentieel. Building Holland is daarbij faciliterend. Zij is hét kennis en netwerkevent dat weet welke vraagstukken er leven in de sector. Zij verbindt partijen om te komen tot innovatieve concepten en samenwerkingsvormen.

“Het onderscheidend vermogen en het rendement van de bouw- en vastgoedsector wordt steeds vaker bepaald door de mate waarin men in staat is te innoveren en samen te werken. Door de samenwerking met Building Holland willen we de bouwsector stimuleren actief te innoveren op de gebieden circulariteit, digitalisering en energietransitie", aldus Roel van de Bilt, directeur Rabo Real Estate Finance.

Kom ook naar Building Holland, hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoedsector van 9 tot en met 11 april in RAI Amsterdam.

Inhoudelijk programma Rabobank

Naast het sponsoren van de Rabobank Innovation Challenge, is Rabobank ook betrokken bij het inhoudelijk programma van Building Holland. Klik hier voor een overzicht. (Op dit moment wordt nog gewerkt aan de programmering van Building Holland. Hierdoor zijn nog niet alle tijden en podia bekend.)

Rabobank Innovation Challenge

Als partner van Building Holland sponsort de Rabobank de Innovation Challenge Award. Met deze Award stimuleert Rabobank innovatie in de gehele keten. De bouwsector is vaak nog traditioneel, terwijl de markt juist nu om innovatieve oplossingen vraagt. Alleen met innovatieve en duurzame oplossingen in de gehele keten kan de bouwsector een bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken waar ze voor staat. Roel van de Bilt: “een toekomstbestendige bouwsector draagt bij aan een beter Nederland waar welvaart en welzijn hand in hand gaan."

Samen met Building Holland hebben wij organisaties uitgedaagd om hun Innovaties kenbaar te maken en aan te melden voor de Rabobank Innovation Challenge. Dit varieert van nieuwe materialen, producten, productietechnologieën, concepten en businessmodellen tot complete proposities. Nieuw in 2019 is dat er een Award wordt uitgereikt in drie categorieën: Digitalisering, Circulariteit en Energietransitie. De jury, waar onder andere Leontien de Waal in zit, zal de inschrijvingen beoordelen op impact, schaalbaarheid, vernieuwingsgraad en klantwaarde.

Nominaties Rabobank Innovation Challenge 2019 laten hoog niveau zien

De jury heeft bij de beoordeling onder andere gekeken naar de impact van de innovaties op het moment dat het daadwerkelijk tot opschaling komt. Ook is gekeken naar de manier waarop en het gemak waarmee opschaling is te realiseren. Een ander belangrijk punt is de klantwaarde van de innovatie. Anders gezegd: speelt de innovatie in op klantbehoeften?

Bekijk hier de nominaties.

De genomineerden worden gepresenteerd op Building Holland, het innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoedsector van 9 tot en met 11 april in RAI Amsterdam.

Website Building Holland
Register for the Building Holland Event (gratis)