Spelende kinderen en de blauwe vinvis

Hoe de Rabobank duurzaam bankieren dichterbij het grote publiek brengt

Maar weinig mensen komen in beweging tegen klimaatverandering en de uitputting van de aarde. Toch is duurzaamheid belangrijk voor iedereen. Hoe maakt de Rabobank duurzaam bankieren tastbaar en aansprekend voor het brede publiek? Bas Rüter, directeur Duurzaamheid, legt uit wat 'dichtbij en duurzaam' betekent.

Wat hebben gezellig spelende kinderen op een huiskamervloer te maken met duurzaam bankieren? En wat is het verband tussen een soeverein zwemmende blauwe vinvis en de Rabobank?
Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank, kan het haarfijn uitleggen. De kinderen kunnen lekker op de grond spelen, omdat het huis is voorzien van vloerisolatie. De blauwe vinvis zwemt voor de kust van Chili, omdat viskweekbedrijven hem doelbewust de ruimte geven. Beide ontwikkelingen zijn mede te danken aan duurzaamheidsinspanningen van de Rabobank.
Met de beelden van spelende kinderen en de blauwe vinvis brengt de Rabobank duurzaam bankieren dichterbij het grote Nederlandse publiek. Rüter: 'Vijftien procent van de Nederlanders kun je duurzame diehards noemen. Zij zijn zich bewust van de urgentie van zorg voor natuur, milieu, kwetsbare mensen en dieren en ze handelen daar ook naar. Het overgrote deel van de Nederlanders komt niet in beweging om de klimaatverandering en de uitputting van de aarde tegen te gaan. Deze mensen zijn wel te motiveren voor een plezieriger leven, betere producten, financieel voordeel of mooie natuur. Juist op deze motivaties spelen wij in met duurzaam bankieren.'

Met Rüter kijken we naar drie onderwerpen van duurzaam bankieren waar het grote publiek in Nederland elke dag mee te maken heeft, bewust of onbewust:

  • In kleine stapjes naar duurzamer voedsel
  • Comfortabeler wonen met minder CO2-uitstoot
  • Bancaire diensten voor kwetsbare groepen

In kleine stapjes naar duurzamer voedsel

'Verantwoord omgaan met dieren, het milieu en natuurlijke hulpbronnen is nodig om ook in de toekomst genoeg voedsel te kunnen produceren voor een sterk groeiende wereldbevolking. De Rabobank is internationaal actief in de landbouw en voedselsector. Wij stimuleren dat het voedsel in de supermarkt stapje voor stapje duurzamer wordt. We geven prioriteit aan tien productieketens, waaronder die van vis, soja, zuivel en koffie.
Wat we doen, is transparant, maar voor het grote publiek niet tastbaar. Aan internationale overlegtafels bespreken we met andere belanghebbenden ideeën en plannen om de voedselproductie duurzamer te maken. Ook zijn we betrokken bij projecten, waarin boeren zulke ideeën toepassen.
We boeken vooruitgang, al gaat dat in kleine stapjes. Het Wereld Natuur Fonds en de Rabobank werken in Chili al enkele jaren aan het verduurzamen van de zalmkweek. Dat lijkt abstract, totdat mensen zien dat de blauwe vinvis door verduurzaming weer de ruimte krijgt.'

Comfortabeler wonen met minder CO2-uitstoot

'In woningen zorgen efficiëntere apparatuur en isolatie van vloeren, muren en ramen voor een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Voor de meeste mensen is het belangrijker dat deze maatregelen vaak zorgen voor lagere woonlasten, meer wooncomfort en een betere verkoopbaarheid van het huis.
Met meer wooncomfort en het mogelijke financiële voordeel maken lokale Rabobanken een brede groep consumenten enthousiast voor Slim verbouwen-evenementen. Woningbezitters ontmoeten daar lokale leveranciers, aannemers en financieel adviseurs van de Rabobank. Van hen krijgen ze praktische adviezen over energiebesparing en over de financiering ervan. Eind 2015 hadden lokale Rabobanken dertig van deze evenementen georganiseerd, waar mensen tot zaken komen. In 2016 gaan we daarmee door. In 2016 starten we regionaal een proef met een online variant van Slim Verbouwen.
Energiebesparing is er niet alleen voor thuis. Samen met Eneco gaan we ook lokale sportclubs helpen bij het verduurzamen van hun accommodatie’.

Bancaire diensten voor kwetsbare groepen

'Nu bancaire dienstverlening steeds meer virtueel wordt, is het belangrijk dat ook kwetsbare klantgroepen ermee om kunnen gaan: senioren, dementerenden, laaggeletterden en mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Soms is voor hen extra uitleg en hulp voldoende, zoals bij mobiel bankieren. Er zijn ook mensen die speciale apparatuur nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een sterk verminderd zicht. En kwetsbare klantgroepen hebben bescherming nodig tegen ongewenst gebruik door henzelf of anderen.
Met onze Samen bankieren-aanpak ondersteunen we deze kwetsbare mensen heel gericht. Ik ben er trots op: er is geen enkele andere bank waar de bankadviseur op z'n elektrische scooter naar een zitting in het bejaardentehuis gaat. Dat is dichtbij en duurzaam.'

© naturecompl.com/Mark Brownlow/WWF

Lees meer