Privacy en je persoonsgegevens

Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als je onze website bezoekt, solliciteert of als je transacties uitvoert. We verwerken deze gegevens zorgvuldig en willen je hier graag duidelijk over informeren.

In ons Privacy Statement leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van je persoonsgegevens als klant of sollicitant en welke rechten je hebt. We geven voorbeelden om de uitleg toe te lichten. Rabobank is actief op verschillende locaties wereldwijd, daarom hebben we afzonderlijke Privacy Statements opgesteld voor klanten, andere individuelen en sollicitanten voor deze regio’s en/of locaties om u zo goed mogelijk te informeren. Raadpleeg het Privacy Statement dat het meest geschikt is voor uw locatie en taalvoorkeuren.

Wat zijn persoonsgegevens en van wie verwerken we persoonsgegevens?

Wat zijn persoonsgegevens en van wie verwerken we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. Bent u klant (of klantvertegenwoordiger) van Rabobank of neemt u contact met ons op, dan verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld verwerken als u uw naam en e-mailadres achterlaat op onze website.

Wij verwerken persoonsgegevens van de volgende personen:

 • Klanten & potentiële klanten: wij verwerken persoonsgegevens van klanten en hun vertegenwoordigers, maar ook van personen die interesse tonen in ons, onze producten en diensten.
 • Zakelijke partners: wij verwerken persoonsgegevens van personen die verbonden zijn aan een bedrijf of organisatie waarmee wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 • Sollicitanten: wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten die hebben gesolliciteerd naar een functie bij de Rabobank.
Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken betekent alles wat met gegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, ordenen, gebruiken, openbaarmaken, overdragen of verwijderen van gegevens.

Voor welke doeleinden kunnen wij je persoonsgegevens verwerken?

We kunnen je persoonsgegevens voor diverse doeleinden verwerken. In het Privacy Statement van je regio of locatie kun je precies lezen voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen wij je persoonsgegevens verwerken. Zo verwerken wij persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (zoals Anti Money Laundering, Know Your Customer of fraudebestrijding) of verwerken wij persoonsgegevens doordat je solliciteert naar een functie bij Rabobank.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We delen je gegevens alleen met anderen als daar een legitieme grondslag of wettelijke verplichting voor is. Zo kunnen we je persoonsgegevens delen met andere onderdelen binnen de Rabobank Groep (bijvoorbeeld als je op meerdere locaties zaken doet met de bank of gebruik maakt van meerdere producten die de bank aanbiedt). Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan andere partijen buiten de Rabobank Groep, zoals de overheid/regelgevende instanties of derde partijen die ons helpen bij het verlenen van diensten.

Welke rechten heb je?

Als wij jouw persoonsgegevens gebruiken, heb je bepaalde rechten. Je hebt het recht op:

 • Informatie – over hoe en waarom we je persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage – op de gegevens die we over jou hebben;
 • Rectificatie – van onjuist geregistreerde gegevens;
 • Gegevenswissing – van gegevens waar we niet langer een wettelijke basis hebben om te verwerken;
 • Bezwaar – tegen het verwerken van je gegevens;
 • Geautomatiseerde besluitvorming – je hebt het recht om geen besluiten over je te laten nemen die een juridische of vergelijkbare impact hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde middelen;
 • Dataportabiliteit – om gegevens in een machine leesbaar formaat te verkrijgen (alleen van toepassing waar de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is).
Heb je een vraag of klacht over de verwerking van je persoonsgegevens?

Heb je een algemene vraag of klacht over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de personen genoemd in het relevante Privacy Statement om je vraag of klacht in te dienen.

Ben je ontevreden over de manier waarop je vraag of klacht door ons is afgehandeld? Dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Uiteraard kun je ook je vraag of klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit uit jouw regio of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt op de Rabobank Groep als geheel.

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

Bij Rabobank hebben we Binding Corporate Rules geïmplementeerd, de Rabobank Privacy Codes. Dit betekent dat alle entiteiten waarin Rabobank Groep een zeggenschap heeft, moet voldoen aan de minimum normen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van haar klanten en medewerkers. Als organisatie zijn wij toegewijd om de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen wanneer we deze gegevens verwerken en deze delen met derde partijen.

Daarnaast, hebben alle medewerkers van Rabobank een geheimhoudingsplicht, waardoor je erop kunt vertrouwen dat je gegevens niet op een ongepaste of onrechtmatige manier worden gedeeld.

Wat kun je doen om je gegevens te beschermen?

Rabobank heeft een toezegging gedaan om je persoonsgegevens te beschermen, maar we raden ook verschillende maatregelen aan om je eigen persoonsgegevens te beschermen:

 • Installeer de nodige software op je elektronische apparaten (bijv. telefoon, computers & tablet) om deze te beschermen (bijv. antivirus, anti-spyware en firewallsoftware).
 • Laat ontgrendelde apparaten of beveiligingstokens niet onbeheerd
 • Bescherm de toegang tot systemen door uit te loggen wanneer ze niet in gebruik zijn en wachtwoorden op een veilige manier op te slaan (bijv. via een beveiligde wachtwoordbeheerder). Deel je inloggegevens niet met
 • Let op ongebruikelijke activiteiten zoals phishing (via e-mail, sms of telefoon) of waarschuwingen voor beveiligingsinbreuken. Wanneer Rabobank contact opneemt via telefoon, e-mail of sms zal Rabobank nooit vragen om je wachtwoord of pincode op te geven om je identiteit te
Wat is er gewijzigd in ons laatste Privacy Statement?

Voor november 2020 hebben we een generiek Privacy Statement geüpload die van toepassing is op de meeste Rabobank’s Wholesale & Rural divisies. In de toekomst zullen we per regio en waar nodig een land specifiek Privacy Statement verstrekken.