Rabobank Spanje is een van de leidende grootzakelijke banken in de Spaanse food & agribusiness (F&A), die zich onderscheidt door een klantgerichte benadering en continue levering van hoogwaardige producten en diensten.

Deze strategie kent twee elkaar wederzijds versterkende elementen:
 
 • onze continue vernieuwing van kennis en expertise in onze doelsectoren; en
 • ons streven naar duurzame bank-klantrelaties.

Dankzij onze kennis van de markten waarin onze klanten opereren en ons inzicht in de risico’s en kansen in deze markten, kunnen wij unieke en op maat gemaakte oplossingen leveren om aan hun behoeften te voldoen. En omdat wij veel belang hechten aan de relationele kant van het bankieren, voeren wij onze activiteiten uit met prioriteit voor hun lange-termijndoelen.

Rabobank Spanje heeft zich ontwikkeld tot een gerespecteerd speler op het zeer gespecialiseerde vlak van F&A, met een sterke aanwezigheid en breed klantenbestand in sleutelsegmenten van de Spaanse F&A zoals handel, wijn en andere dranken, suiker, voedingsmiddelenretail en olijfolie. Door de eigen kennis te combineren met de expertise van het wereldwijde netwerk van de Rabobank, kunnen wij een compleet spectrum van producten en diensten aanbieden dat rechtstreeks de behoeften van onze klanten vervult op gebied van corporate banking, corporate finance en investment banking. En omdat Rabobank Spanje een integraal onderdeel is van het netwerk van Rabobank International, kunnen wij de Nederlandse klanten en banken van onze groep bedienen met een eigen Dutch Desk, terwijl de retaildiensten worden uitgevoerd door onze Spaanse partners met wie wij strategische samenwerkingsverbanden hebben gesloten.

De Rabobank begon zijn aanwezigheid in Spanje door middel van een strategisch samenwerkingsverband met de Banco Popular Español. Na een oriëntatieperiode van vier jaar versterkte de Rabobank in 1993 deze positie met een belang van 50% in de grootzakelijke bank Popular Rabobank S.A., die eveneens gespecialiseerd is in F&A. Begin 1998 werd deze joint-venture omgezet in een volledige vestiging van Rabobank International. Vanuit de basis Madrid opereert de Rabobank Spanje tegenwoordig met een team van goed geïnformeerde professionals, die beschikken over expertise op uiteenlopende gebieden zoals syndicaatsvorming, beursintroducties, gestructureerde financieringen en fusies en overnames (F&O) in elk F&A-segment.

Producten & Diensten

 
Zakelijke kredieten
 • Leningen en deposito’s
 • Biedings- en uitvoeringsgaranties
Handelsfinanciering
 • Handelsgerelateerde leningen, garanties en L/C’s
 • Pre-exportfinanciering
 • Post-exportfinanciering

 Bedrijfsfinanciering

 • Consultatiediensten voor aandelen- en obligatiekwesties
 • Strategische planning
 • Projectfinanciering
 • Fusies en overnames (F&O)
 • Ondernemingsadvisering
 • Financiële engineering
 • ‘Off-balance sheet’-financiering
 • Kapitaalmarktactiviteiten
 • Adviezen voor institutionele beleggers

 Betalingen

 • Betalingsverkeer
 • Verdisconteren van wissels die gerelateerd zijn aan activiteiten in het oorsprongsland

Financiële markten

 • Interbancaire deposito’s
 • Kortlopende kredieten aan banken
 • Depositocertificaten/handelspapieren/depotbewijzen
 • Vreemde valuta (contante en termijntransacties)
 • Opties
 • Futures
 • Rentetermijncontracten
 • Renteopties
 • Aandelen
 • Obligaties    

Private Banking

 • Deposito’s van particuliere klanten
 • Leningen tegen onderpand, enz.

International Desk voor Nederlandse internationaal actieve klanten

De International Desk Italië & Spanje staat ook opgesteld voor de bediening van Nederlandse, internationaal opererende zakelijke klanten in Spanje.

Contact

Rabobank International Spain

Bezoekadres C/ Rafael Calvo 39, first floor
28010 Madrid
Spain
Telefoon +.34.91.436.4010
Fax +.34.91.436.40.20