Regels en voorschriften

Rabobank zet zich in voor het behoud van haar integriteit door middel van de naleving van de geldende wet- en regelgeving en ethische normen in alle markten, waarin zij actief is. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij zich aan deze normen, regels en voorschriften houden. Het management is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving hiervan.

BMR

MiFID

Deposito Garantie Stelsel

European Markets Infrastructure Regulation – EMIR

Information Statement in accordance with Article 15 of the Securities Financing Transactions Regulation

General disclosure Sales and Trading

Externe gedragscodes