Vervanging van rentebenchmarks

Deze publicatie is bedoeld als algemene achtergrondinformatie over wijzigingen in een aantal referentietarieven. Wijzigingen in een aantal referentietarieven kunnen van invloed zijn op klanten die sommige van onze bankproducten (bijvoorbeeld derivaten, leningen en effecten) gebruiken. Wij adviseren onze klanten om zichzelf te informeren over de wijzigingen in referentietarieven. Als in een van uw producten wordt verwezen naar rentebenchmarks die worden hervormd of vervangen, bijvoorbeeld EONIA, LIBOR en/of EURIBOR, dan is dit op u van toepassing.

Wat zijn referentietarieven?

Een referentietarief is een rentebenchmark die wordt gebruikt om andere rentetarieven vast te stellen of betalingen in een financieel contract te bepalen, die buiten de controle van de partijen bij het contract valt. Rentebenchmarks zijn essentieel voor financiële markten en worden veel gebruikt door banken en andere marktdeelnemers. Verschillende soorten transacties gebruiken verschillende referentietarief benchmarks, maar de meest voorkomende zijn LIBOR en EURIBOR.
Referentietarieven worden gebruikt in veel verschillende financiële contracten en instrumenten.

Wat gebeurt er met referentietarieven?

Het is belangrijk dat referentietarieven robuust en betrouwbaar zijn. Europese wetgeving, in de vorm van de Benchmarkverordening, bevat regels om dit te waarborgen en heeft tot doel de werking en integriteit van indices die als benchmarks worden gebruikt, te verbeteren. Zodra deze verplichting van kracht wordt, mogen banken, inclusief de Rabobank, alleen rentebenchmarks gebruiken als ze zijn opgenomen in een daarvoor bestemd openbaar register. Om in dit register te worden opgenomen, moeten rentebenchmarks aan bepaalde vereisten voldoen.

Vanwege EU-benchmarkverordeningen en internationale ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, wordt verwacht dat een aantal bekende en veel gebruikte rentebenchmark indices zal worden hervormd of stopgezet. Voor de meeste te beëindigen benchmarks is of wordt een alternatieve, risicovrije rente ontwikkeld.

LIBOR: wat gebeurt er?

De Financial Conduct Authority (FCA), de toezichthouder op LIBOR, heeft publiekelijk verklaard dat het van banken niet langer zal vereisen om na 31 december 2021 deel te nemen aan het LIBOR-panel. Als gevolg hiervan wordt LIBOR naar verwachting niet representatief voor de onderliggende markt waarop het betrekking heeft, of zal volledig worden stopgezet. In de tussentijd zullen naar verwachting alternatieve benchmarkrentes voor de verschillende LIBOR tarieven worden geïntroduceerd, die in zowel bestaande als nieuwe overeenkomsten zullen moeten worden opgenomen.

EONIA: wat gebeurt er?

EONIA wordt een tracker van de nieuwe benchmark € STR, zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. European Money Markets Institute (EMMI), de beheerder van EONIA, heeft verklaard dat met ingang van 2 oktober 2019 de wijziging in de methodologie van EONIA van kracht wordt. Vanaf deze datum wordt EONIA berekend als de € STR plus een vaste opslag van 8.5 basispunt. Vanaf 3 januari 2022 wordt EONIA niet meer gepubliceerd.

EURIBOR: wat gebeurt er?

EMMI is ook de beheerder van EURIBOR. Overeenkomstig haar verplichting krachtens de EU-benchmarkverordening, zal EMMI de aanpak voor de dagelijkse bepaling van EURIBOR tarieven versterken. EMMI heeft hiervoor goedkeuring gevraagd en verkregen van de betreffende toezichthouder en verwacht publicatie van EURIBOR voor onbepaalde tijd te continueren.

Zijn deze wijzigingen een initiatief van Rabobank?

Nee, de wijzigingen worden voorgesteld door industrie-brede werkgroepen op voorspraak van toezichthouders en centrale banken. Meer informatie en achtergrond is te vinden op de Nederlandse Vereniging van Banken.

Zijn deze wijzigingen alleen relevant voor producten van Rabobank?

Nee, referentietarieven worden bepaald voor alle gebruikers wereldwijd. Daarom zal de gehele industrie (zowel banken als klanten) te maken krijgen met deze wijzigingen.

Welke klanten van Rabobank zullen te maken krijgen met wijzigingen in referentietarieven?

Alle klanten die contracten hebben met de volgende benchmarks zullen te maken krijgen met wijzigingen in referentietarieven:

EONIA
EUR LIBOR
USD LIBOR
GBP LIBOR
JPY LIBOR
CHF LIBOR

Welk effect heeft dit op klanten van de Rabobank?

De Rabobank houdt zich aan de EU Benchmark voorschriften. Wijzigingen in referentietarieven kunnen gevolgen hebben voor financiële instrumenten, contracten en overeenkomsten waarin naar rentebenchmarks wordt verwezen. Wanneer een rentebenchmark wordt stopgezet tijdens de looptijd van het instrument, moeten we een aangepaste of vervangende rentebenchmark gebruiken voor het bepalen van verplichtingen uit hoofde van deze instrumenten, contracten of overeenkomsten.

Fallback plan

Op grond van de bovengenoemde benchmarkverordening heeft de Rabobank Groep solide plannen beschikbaar voor het geval benchmarks ophouden te bestaan of substantieel veranderen. In dit Fallback plan beschrijft de Rabobank Groep de te volgen interne procedures en de te nemen acties in het geval dat een benchmark substantieel verandert of niet langer wordt verstrekt. Het Fallback plan zorgt ervoor dat de Rabobank Groep mogelijke oplossingen onderzoekt, de praktijk in de markt zoveel mogelijk volgt en een effectbeoordeling uitvoert bij het aanwijzen van een alternatieve benchmark die een bestaande benchmark zal vervangen.

Het Fallback plan wordt periodiek bijgewerkt naarmate er meer informatie beschikbaar komt. Een versie op hoog niveau van deze plannen is hier te vinden.

De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de implementatie van de EU Benchmark-verordening door de Rabobank.

Vragen?

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, bij voorkeur via uw relatiemanager.