Rabobank Acquisition Finance & Sponsor Coverage is een toonaangevende lead arranger voor middelgrote en grote ondernemingen in Nederland en op de wereldwijde Food & Agriculture (F&A) markt.

Acquisition Finance & Sponsor Coverage, leidt enerzijds zelf leverage finance transacties waarbij Acquisition Finance soms een syndicaat vormt met andere banken. Anderzijds participeert Acquisition Finance in transacties van klanten, waar andere banken de lead arrangers zijn. Acquisition Finance verzorgt de structurering, de uitvoering en het beheer van zogenoemde event-driven leningen. Hoe Acquisition Finance deze transacties vormgeeft, hangt doorgaans af van de mogelijkheid van de over te nemen partij om liquiditeit te genereren. Hiertoe worden diverse vormen van financiering ingezet, waaronder senior debt, die we vaak combineren met mezzanine en andere financiële instrumenten.

De belangrijkste klanten van Acquisition Finance zijn sponsoren (private equity-partijen) die vermogen willen inzetten om een meerderheidsbelang in een onderneming te verkrijgen met eigen financiële middelen of financiële middelen die door derden worden verstrekt. Met deze transacties zijn financieringsbedragen gemoeid tussen de EUR 100 miljoen en EUR 1 miljard. Voor de lange termijn hanteert Rabobank een 'hold'-beleid: hierbij houdt de bank een aanzienlijk deel van de door haar klanten uitgegeven schuld tot het eind van de looptijd aan.

Dankzij de lange staat van dienst als Food & Agri bank zijn wij als geen andere partij in staat om onze klanten diepgaande kennis te bieden en unieke ideeën met hen te delen. Omdat we nauw samenwerken met zeer deskundige gelieerde afdelingen, zoals Mergers & Acquisitions en Food & Agri Research, kunnen we profiteren van de uitgebreide kennis en kunnen we onze klanten een full-service-oplossing bieden.

Contact

Astrid Gombert
Head Acquisition Finance Netherlands