Meer data, meer voedsel

Iedereen in de food- en agriketen, van boer tot consument, profiteert van de inzet van technologie, dataverzameling en slimme algoritmes in de voedselvoorziening. Justin Sherrard, strateeg bij Food & Agribusiness Research: 'Ons voedselsysteem wordt steeds slimmer en duurzamer, maar er is wel maatschappelijk draagvlak nodig om het echt uit te bouwen tot een wereldwijd en blijvend succes.'

Een slimmer en duurzamer voedselsysteem bouwen

Het internet der dingen is steeds meer aanwezig in ons dagelijks leven: internettechnologie en computers die informatie vertalen in realtime beslissingen die ons leven gemakkelijker en comfortabeler maken. Denk aan klimaatbeheersing in moderne huizen en kantoren, het regelen van verkeersstromen, assistentie bij het autorijden. Ook in de voedselindustrie wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van deze nieuwe technologieën:

  • Global positioning systemen (GPS) en plant- en bodemsensoren verhogen de efficiëntie van het water- en chemicaliëngebruik in het irrigatiesysteem tot wel tachtig procent.
  • Drones worden steeds vaker ingezet om vee en gewassen te monitoren en de productie te stimuleren. Ook meten ze de groei van het gras.
  • Moderne kassen waarin paprika's en tomaten worden geteeld, maken gebruik van moderne sensortechnologie om het klimaat en de groei te beheren.
  • Apparaten in de melkveehouderij, zoals melkrobots, gebruiken sensortechnologie en data om de koe, haar gedrag en haar melkopbrengst te observeren en te managen.
  • In veel landen gebruiken tractoren GPS en andere draadloze technologieën als ze op het akkerland rijden voor het ploegen, zaaien of oogsten.

Op data en gegevens gebaseerde technologieën zijn ervoor om de productiviteit te verhogen en kosten terug te dringen. Sherrard schreef hierover het rapport 'Building a Smarter Food System'. 'Technologie automatiseert processen, big data vertellen ons wat er gaande is, algoritmes zetten data om in beslissingen om tempo en precisie toe te voegen aan de productie, verwerking en distributie van voedsel', aldus de strateeg.

Aanpakken van het mondiale voedselvraagstuk

Sherrard is ervan overtuigd dat het gebruik van technologie, data en algoritmes cruciaal is om het mondiale voedselvraagstuk aan te pakken. 'Het huidige systeem is op veel manieren succesvol. Er moeten echter meer mensen gevoed worden en daarom moeten we grondstoffen efficiënter gebruiken, beter voldoen aan de verwachtingen van de consument en de winstgevendheid en veerkracht van de voedselketen vergroten. De inzet van nieuwe technologie, data en algoritmes zal de wijze waarop én het tempo waarin beslissingen worden genomen veranderen.'

Innovators en investeerders verbinden

De eerste stappen zijn al gezet. De Rabobank financiert boerenbedrijven die datagedreven technologieën gebruiken. In de Verenigde Staten is onze bank betrokken bij 'FoodBytes!', een evenement dat innovators op het gebied van voedsel en potentiële investeerders met elkaar in contact brengt. In Nederland bieden de 'Money Meets Ideas'-evenementen innovatieve ondernemers de kans hun ideeën te pitchen aan zogenoemde informele investeerders. Sherrard: 'Gevestigde bedrijven in de voedselketen en andere investeerders moeten bereid zijn te investeren voor succes op de lange termijn. Nieuwe methodes en technologieën brengen namelijk nieuwe risico’s met zich mee, maar ook kansen.'

Datacoöperatie van en voor boeren

Een andere, belangrijke succesfactor is samenwerking binnen de voedselketens, bijvoorbeeld tussen supermarkten en de voedselverwerking, of tussen supermarkten en boeren.

Sherrard: 'Het succes zal afhangen van een grotere verbondenheid tussen kopers en leveranciers die data delen en samen realtime besluiten nemen.' Zo kunnen drones gegevens verzamelen in boomgaarden, om oogsten nog beter te voorspellen. Dat helpt telers en supermarkten in het beheren van de voorraden en de prijsstelling.

De coöperatie is een nieuw maar bewezen model dat zou kunnen helpen om een grotere verbondenheid te bewerkstelligen. Momenteel verwerken boeren hun data in databases die eigendom zijn van een of meerdere enkele verwerkers of leveranciers. Dat maakt data-integratie niet gemakkelijk. Sherrard: 'Waarom denken we niet aan een datacoöperatie in het bezit van boeren, een anonieme database waarin boeren hun data kunnen invoeren? Deze coöperatie biedt toegang tot data aan bedrijven die data-intensieve oplossingen ontwikkelen, onder andere vergelijkingsdata, markttransparantie en ondersteuning voor marketingbeslissingen van boeren.'

Publiek draagvlak

Zullen consumenten – en met name consumenten in westerse landen- deze door technologie gedreven manieren van voedselproductie, landbouw, plantenveredeling en fokkerij accepteren? Sherrard: 'Consumenten houden van eenvoud als het om voedselproductie gaat. Het is belangrijk dat er begrip is voor alle zorgen van consumenten en dat hier rekening mee wordt gehouden. Uiteraard is het idee van natuurlijke landbouw op kleine schaal aantrekkelijk, maar dat is niet hoe landbouw in werkelijkheid in een groot deel van de wereld wordt bedreven. Om de wereld efficiënt van voeding te voorzien, is verandering nodig. Maar voor een duurzamer voedselsysteem is maatschappelijk draagvlak essentieel.'