Satelliettechniek helpt boer en bank

Rabobank en Wageningen University & Research werken aan een digitale tool om gewassen van kleine boeren te monitoren. Deze informatie kan het risicoprofiel van boeren verkleinen en hun toegang tot financiering vergroten.

Om meer te kunnen produceren, hebben boeren financiering nodig. In veel ontwikkelingslanden zijn banken echter terughoudend met financieren, vanwege de risico’s en kosten die hieraan verbonden zijn. Als financiele instellingen een beter risicoprofiel kunnen maken van een klant, bevordert dat het verstrekken van leningen aan kleine boeren en daarmee ook economische groei en welvaart.

De oplossing: satelliet monitoring

Een team van Wageningen University & Research (WUR) en de Rabobank heeft gezocht naar een bruikbare manier om de kredietwaardigheid van boeren te verbeteren. Het resultaat is een tool die zij de Climate Smart Digital Farm Finance (CSDFF) Solution noemen en die nauwkeurige informatie over boerderijen oplevert op basis van verschillende bronnen.

Gerbert Roerink van het Earth Informatics Team van WUR: “De data genereren we via een zogenoemde Green Monitor. De monitor brengt met behulp van satellietbeelden van de Sentinel-2 satelliet de groei van gewassen in kaart. De satelliet geeft doorlopend updates over de ontwikkeling van het gewas op het land.”

“De satelliet geeft doorlopend updates over het gewas op het land”

- Gerbert Roerink van de Earth Informatics Team van Wageningen University & Research

Corné de Louw, adviseur bij Rabobank International Advisory Services (RIAS): “De CSDFF Solution is bedoeld om banken te voorzien van betrouwbare en actuele informatie over de productie van gewassen, waardoor zij niet zelf hoeven af te reizen naar afgelegen boerderijen om de situatie te bekijken. Het op regelmatige basis monitoren van gewassen is een belangrijk, maar duur onderdeel in het process van kredietverstrekking. Daarom werd dit tot nu toe zelden gedaan. CSDFF maakt het betaalbaar en kan direct toegepast worden.”

“CSDFF maakt monitoren van gewassen betaalbaar”

- Corné de Louw, adviseur bij Rabobank International Advisory Services (RIAS)

De wetenschap achter de oplossing

Planten absorberen het rode deel van zonlicht en reflecteren het bijna-infrarode deel. Kale grond en water reflecteren zonlicht op een andere manier. CSDFF Solution gebruikt dit gegeven om de hoeveelheid biomassa te berekenen met behulp van speciale indicatoren. De meest gebruikte is de Normalized Difference Vegetation Index-green. Deze index geeft een score tussen de 0 en 1 aan groene biomassa: water en kale grond krijgen een lage score (minder dan 0,2), hogere scores betekenen dat er sprake is van een of meer lagen groene bladeren.

De satelliet kan stukken land en de gewassen die erop groeien in kaart brengen en de groei en opbrengst van de gewassen monitoren en kwanitiferen. Door deze data te combineren met prijsinformatie, kan voorspeld worden in hoeverre een boer in staat zal zijn om zijn lening terug te betalen.

De satellietbeelden gekoppeld aan data

Meer informatie = meer kredietmogelijkheden

Gerbert Roerink: “De informatie die de bank door deze doorlopende manier van monitoren krijgt, maakt het eenvoudiger om krediet te verstrekken aan boeren. Daarmee kunnen boeren investeren in betere zaden, materialen en opslagmogelijkheden, waardoor hun bedrijfsvoering duurzamer wordt. Niet alleen leidt dit tot een grotere oogst, er gaat ook meteen aan het begin van de keten al minder gewas verloren omdat het beter wordt geoogst en opgeslagen.”

De boeren hebben op verschillende manieren baat bij deze oplossing. Zij kunnen op basis van de informatie die de satelliet verschaft besluiten om hun irrigatie of bemesting aan te passen, waardoor hun opbrengst hoger wordt. Ook ziekten en plagen kunnen sneller worden gedetecteerd en aangepakt.

In december 2017 rondde het team van WUR en Rabobank een succesvolle testpilot af in Ethiopië, waar zij met deze techniek kleine percelen met gerst en graan hebben gemonitord. Het team werkt op dit moment aan optimalisatie van het model, zodat dit geimplementeerd kan worden bij een lokale financiele instelling in Ethiopië.

Lees hier meer over het werk van Rabobank International Advisory Services.