Samen tegen voedselverspilling

Taskforce wil verspilling in keten voor 2030 halveren

Verspilling is voor veel bedrijven vanzelfsprekend. Dat terwijl circulair ondernemen juist serieuze winst op kan leveren. Maar om écht stappen te zetten moet het terugdringen van verspilling verweven zijn met een systeemverandering.

Eén van de problemen van voedselverspilling is dat het probleem ”van niemand is”, zegt Alain Cracau, director Sustainable Business Development & Advisory bij de Rabobank. De bank wil circulariteit in de voedselsector stimuleren en heeft zich daarom aangesloten bij de Taskforce Circular Economy in Food, een initiatief van Wageningen University & Research. Leden uit de hele voedselketen, van mkb-bedrijven tot multinationals, zijn hierbij aangesloten.

De Taskforce treedt gezamenlijk naar buiten onder de naam 'Samen tegen voedselverspilling'. Op 20 maart presenteerden zijn bij de Verspillingsfabriek in Veghel de Nederlandse agenda en een duidelijke ambitie: in 2030 moet er in de gehele keten vijftig procent minder voedsel worden verspild.

Op 20 maart werd in Veghel het startsein gegeven voor Samen tegen Voedselverspilling.

Voor de Rabobank ligt deelname aan de Taskforce ook in lijn met de missie 'Growing a better world together' en de Banking for Food-strategie. In het SDG Rapport 2017 toont de bank haar bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit jaar ligt de focus op de thema's klimaatvriendelijke landbouw en vermindering van voedselverspilling.

Food waste is smart business

Cracau: ”Meer voedsel op meer land produceren gaat niet werken, in plaats daarvan moeten we waarde uit food waste halen. Food waste is smart business. Daarom moeten bedrijven in beweging komen. En dáár ligt de belangrijkste rol voor de bank. Wij kunnen bedrijven uit de gehele voedselketen bij elkaar brengen, omdat we iedereen spreken. ” Cracau is blij met mooie ambities van bedrijven en de overheid, maar wat hem betreft is actie nu het belangrijkste. ”Er is veel potentieel, maar we moeten het nu wel echt gaan doen.”

”Er is veel potentieel, maar we moeten het nu wel echt gaan doen”

- Alain Cracau, Director Sustainable Business Development & Advisory

Consortium van grote partijen

Ondernemer Bob Hutten, die eerder al De Verspillingsfabriek in Veghel op touw zette, is oprichter van THREE-SIXTY, een innovatiecentrum voor circulaire economie. Hier komen ondernemers, studenten en startups bijeen om samen innovatieve concepten te ontwikkelen en testen voor diverse voedselvraagstukken. THREE-SIXTY is eveneens een drijvende kracht achter de Taskforce.

”We realiseerden ons dat er geen plek was waar mensen terechtkonden die voedselverspilling willen tegengaan", zegt Hutten. "Een plek met informatie om voedselverspilling te voorkomen, reduceren en reststromen te verwaarden. Onze conclusie was dat er een consortium moest komen van grote partijen die zich allemaal uitspreken tegen voedselverspilling. En daarin is de Rabobank een fantastische bondgenoot. ”

Systeemverandering

Toine Timmermans, programmamanager circulariteit in food bij Wageningen University & Research, is de grote inspirator van de Taskforce. "Bob Hutten en ik zijn eigenlijk de aanjagers in dit verhaal", zegt hij. Volgens hem is ”voedselverspilling het symptoom van een slecht functionerend voedselsysteem”. Daarom moet het terugdringen van verspilling verweven zijn met een systeemverandering. Ook Hutten en Cracau zien voedselverspilling als onderdeel van een transitie naar een circulair voedselsysteem.

”Voedselverspilling is het symptoom van een slecht functionerend voedselsysteem”

- Toine Timmermans, programmamanager circulariteit in food bij Wageningen University & Research

De businesscase

Volgens Cracau en Timmermans levert voedselverspilling tegengaan winst op. ”Iedere euro die wordt geïnvesteerd levert veertien euro op”, zegt Timmermans. ”Toch zetten bedrijven hier vaak niet op in, omdat kennis ontbreekt, complete processen veranderd moeten worden of het voordeel zich voordoet op een andere plek in de keten. Als voedselverspilling wél wordt aangepakt, gebeurt dat vaak fragmentarisch op verschillende fronten, terwijl de opgedane kennis niet wordt gedeeld. Daarom biedt een gezamenlijke aanpak zoals bij de Taskforce een uitkomst. Bedrijven kunnen daarin van elkaar leren en elkaar stimuleren. ” Het gezamenlijk doel is om in 2030 voedselverspilling te hebben gehalveerd.

Internationale voorbeeldfunctie

”Op het gebied van voedselverspilling doet Nederland het momenteel niet per se beter dan andere landen, maar wij zijn wel het eerste land met een serieuze taskforce”, zegt Timmermans. ”Ondanks dat we er nog niet zo veel over communiceren, zie je dat steeds meer partijen naar Nederland kijken als voorbeeld. ” Timmermans heeft goede hoop dat de Taskforce voor verandering in de voedselsector gaat zorgen: “Nu is het voor het eggie: nu moeten we voedselverspilling gaan oplossen.”

Cracau hoopt dat nog meer bedrijven die circulariteit in de voedselsector willen vormgeven zich bij de Taskforce aansluiten: ”Voor bedrijven die circulariteit concreet willen maken is dit de juiste weg. ”

Dit is een bewerking van het artikel 'Bedrijven in de lead voor een transitie naar een circulair voedselsysteem' op Duurzaambedrijfsleven.nl. Lees het hele artikel hier.