Food Forward NL: “Goede ideeën moeten overwinnen”

Zal innovatie in de food- en agri-sector eerder van duurzame start-ups komen of van grote multinationals? Het doet er niet toe, vinden Maarten Ooms en Saskia Hoebee van het Rabobank Food & Agri Innovatie Team. Waar het om gaat – en waar zij zich voor inzetten – is dat goede ideeën voor een duurzame voedselvoorziening overwinnen en niet uit de markt gedrukt worden.

“Het belangrijke is dat de goede ideeën die ons helpen om de aarde duurzaam te kunnen voorzien van voedsel voor al die mensen en dat die ideeën overwinnen.”

- Maarten Ooms, Rabobank