de Rabo Canon

Tijdslijn NL Menu sluiten
terug Bouwen aan een duurzame samenleving
terug
Bouwen aan een duurzame samenleving

Bankieren in ontwikkelingslandenZelfredzaamheid stimuleren

De Rabobank Foundation is het maatschappelijk fonds van de Rabobank dat al meer dan 40 jaar opkomt voor kansarme en kwetsbare groepen in de samenleving. In Nederland en in ontwikkelingslanden. Het fonds heeft zich ontwikkeld van een kleine liefdadigheidsinstelling tot een professionele ontwikkelingsorganisatie.

De ambitie is mensen te helpen om zichzelf te helpen. Om op eigen benen te staan. Zelfredzaam te worden. Een steuntje in de rug te geven. Met een kleine lening, een voorfinanciering, het betalen van een cursus over duurzame teeltwijze en niet te vergeten met financiële adviezen.

Bankieren in ontwikkelingslanden en opkomende economieën gebeurt ook door Rabo Development. Deze werd in 2005 opgericht met als doel om in een aantal - meest Afrikaanse - ontwikkelingslanden partnerbanken te ontwikkelen naar het voorbeeld van de Rabobank. En ook hier wordt niet volstaan met louter een financiële deelname; inmiddels zijn vele honderden medewerkers van de Rabobank voor korte of langere tijd werkzaam geweest bij een van de partnerbanken. Voorop staat het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling, winstgevendheid op korte termijn is daaraan ondergeschikt. Coöperatief bankieren in ontwikkelingslanden: het idee van Raiffeisen is nog springlevend

lokale voorbeelden