Ruimte nodig voor kredietverlening aan midden- en kleinbedrijf

(Inbreng voor rondetafelgesprek Tweede Kamer Commissie op 13 februari 2013)

De Rabobank staat met kredietverlening open voor iedere ondernemer met een goed plan. Wel zijn er grote sectorale verschillen. In branches die worden gekenmerkt door structurele problemen, zijn minder ondernemers in staat zijn een goed en haalbaar plan te presenteren. Verhoging van de kapitaaleisen van de banken, stapeling van regelgeving en andere maatregelen die de effectiviteit van het bankwezen beperken, hebben tot gevolg dat kredietverlening duurder wordt. De Rabobank is van mening dat hogere kapitaaleisen zorgen voor stabiliteit in de bankensector, maar pleit er tegelijkertijd voor dat moet worden voorkomen dat door een opeenstapeling van maatregelen uiteindelijk de ruimte voor kredietverlening wordt beperkt.

In onderstaande position paper (ingebracht bij het rondetafelgesprek Tweede Kamer Commissie van 13 februari 2013) kunt u lezen wat volgens de Rabobank de uitwerking op de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf is. Ook wordt toegelicht wat de Rabobank onderneemt om kredietverlening voor ondernemingen zo toegankelijk mogelijk te houden.