Investeren in voedselverspilling pakt ook financieel goed uit

Elke geïnvesteerde euro in het tegengaan van voedselverspilling levert bedrijven 14 euro op. Dat blijkt uit het onderzoek van het World Resources Institute (WRI), in opdracht van Champions 12.3, dat op 7 maart 2017 gepubliceerd is.

Het onderzoek, onder 700 bedrijven in 17 landen, toont aan dat investeren in het tegengaan van voedselverspilling loont. De Champions 12.3 lieten het onderzoek uitvoeren omdat ze in 2030 de wereldwijde voedselverspilling per hoofd van de bevolking willen halveren. Champions 12.3 is een samenwerkingsverband van bijna veertig kopstukken uit politiek, bedrijfsleven en de samenleving. Nederlandse Champions zijn onder anderen Louise Fresco, Paul Polman, Feike Sijbesma en Wiebe Draijer.

Wiebe Draijer, CEO van de Rabobank, onderstreept het gedeelde belang voor bedrijven en milieu: “het tegengaan van voedselverspilling is een van de prioriteiten van de Rabobank, omdat het onze klanten meer winst oplevert en omdat een efficiënter gebruik van grondstoffen een positieve invloed heeft op het milieu en de stabiliteit van de ketens. Bovendien is voedselverspilling verantwoordelijk voor ca. 8 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Dit probleem oplossen helpt dus om de CO2-uitstoot te verlagen en de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.” Het onderzoek van Champions 12.3 geeft onder andere inzicht in de investeringen die een positief effect hebben op het verminderen van voedselverspilling. Zoals:

  • voedselverspilling in kaart brengen en monitoren;
  • medewerkers leren hoe ze verspilling kunnen verminderen;
  • manieren waarop voedsel getransporteerd, opgeslagen en verwerkt wordt veranderen;
  • innovatie in verpakkingen om de houdbaarheid te verlengen en houdbaarheidsnoteringen op etiketten veranderen.

Voordelen zijn, naast de maatschappelijke winst, ook de financiële opbrengsten van het verminderen van voedselverspilling, bijvoorbeeld door:

  • de inkoop van voedsel of grondstoffen te optimaliseren: meer ingekochte producten worden immers geconsumeerd of verwerkt ;
  • de kosten voor het verzamelen en beheren van afval te verlagen;
  • lagere afvalbijdrage (bijv. milieukosten);
  • meer omzet uit voedselverkoop.

Bas Rüter, directeur duurzaamheid van de Rabobank: “we omarmen de aanbeveling uit het onderzoek om concrete doelen te stellen en onze aanpak te onderbouwen. Transparantie over waar voedselverspilling plaatsvindt is noodzakelijk, zodat interventies effectief zijn. Wij integreren het tegengaan van voedselverspilling in onze bedrijfsvoering en vooral ook in onze financieringen. Bijvoorbeeld door in Nederland bedrijven als de Verspillingsfabriek te financieren met een Impactlening. Zo stimuleren we een bedrijfsmatige aanpak van voedselverspilling tegengaan. Daarnaast biedt het een enorme kans op zakelijk succes voor onze klanten door hen met elkaar te verbinden. We zijn actief in diverse netwerken, waarbij we kennisontwikkeling stimuleren. Ook werken we samen met WUR en andere partners in de Source Shakers (een food waste solutions platform) en organiseren we jaarlijks diverse bijeenkomsten voor onze klanten. In 2017 ligt de focus daarbij op innovatieve verpakkingen die voedsel een langere levensduur geven.”