Duurzaamheid: Feiten & Cijfers

Rabobank introduceerde in 2015 de strategie Samen Duurzaam Sterker. Dit programma zette duidelijke bedrijfsdoelen om onze bedrijfsstrategie en duurzaamheidsambities samen te brengen. Deze strategie legde het fundament voor de lancering van onze missie “Growing a better world together” in 2017.

We hebben als ambitie om in 2024 duurzaamheid volledig geïntegreerd te hebben in de bedrijfsstrategie waarbij duurzaamheid onderdeel zal zijn binnen alle aangeboden diensten en producten wereldwijd. Door heldere duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren voor elk deel van onze organisatie, maken we werk van het optimaliseren van onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Ambities

Voortgang op de SDG’s en de vier transities waar wij ons als bank op focussen wordt met behulp van prestatie indicatoren bijgehouden. De volgende vier doelstellingen gelden sinds 2020 voor de gehele organisatie:

  1. Verbeteren van de gemiddelde duurzaamheidsprestaties van onze klanten;
  2. Het relatieve aandeel van duurzame producten en diensten vergroten;
  3. Verminderen van de CO2-uitstoot per fte van onze eigen bedrijfsvoering;
  4. Positie behouden in de top 5 van best presterende gediversifieerde banken volgens Sustainalytics.

In het jaarverslag en jaarrapport zal op bovenstaande ambities worden gerapporteerd.

ESG rating bureaus

Onze duurzaamheidsprestaties worden jaarlijks onafhankelijk beoordeeld door verschillende Environmental Social Governance (ESG) rating bureaus. We streven ernaar onze duurzaamheidsprestaties en daarmee onze scores in de duurzaamheidsbeoordelingen voortdurend te verbeteren. Onderstaande tabel geeft onze meest recente scores weer bij de verschillende rating bureaus.

Rabobank duurzaamheidsscore

Achtergronddocumenten

Naast de jaarrapportage publiceert Rabobank aanvullende statements en achtergronddocumenten over ESG onderwerpen, welke hieronder te vinden zijn:

Lees meer