Partnerschap WNF

In 2011 is de Rabobank een partnerschap aangegaan met het Wereld Natuur Fonds. De missie: samen én met klanten projecten opzetten om tot een duurzame voedselvoorziening te komen. De nadruk ligt hierbij op internationale food- en agriprojecten.

Onze ambities

De Rabobank en het WNF willen met internationale voorbeeldprojecten laten zien hoe een succesvolle transitie naar duurzame productie en bedrijfsvoering in de food- en agriketens mogelijk is. De transitie naar duurzame voedselproductie laat bovendien zien dat economisch rendement samen kan gaan met behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Onze doelen

Een project is volgens Rabobank en WNF geslaagd zodra het aantoont dat:

 • producenten economisch beter af zijn door een hogere voedselproductie per hectare te realiseren door bijvoorbeeld gedegradeerd of geërodeerd land weer geschikt te maken voor productie, door minder hulpstoffen (water, kunstmest en energie) te gebruiken en door de organisatie te verbeteren.
 • de milieudruk op natuur en ecosystemen significant is verminderd als gevolg van de duurzaamheidsmaatregelen die in de projecten zijn doorgevoerd.

Hoe gaan we aan de slag?

De projecten worden, samen met klanten, opgezet in regio’s waarin beide partners actief zijn. Op dit moment wordt al samengewerkt in Chili (zalmkweek), Brazilië (soja), India (suikerriet), Nederland (zuivel) en Indonesië (palmolie).

De nadruk bij de projecten ligt op het testen van innovatieve, duurzame (landbouw) systemen en financiële producten, gericht op het verbeteren van de productie. Speerpunten hierbij zijn:

 • volledige transitie naar duurzaam en ecologisch verantwoord ondernemen
 • verhogen van de opbrengst
 • verlagen van de productiekosten 
 • verbeteren van de bedrijfsvoering

Gezamenlijke projecten

 • Kweekzalm in Chili: Samen met twee van de grootste kweekzalmproducenten in Chili brengen de Rabobank en het WWF Chili in kaart welke stappen gezet moeten worden om te komen tot ASC-certificering met behoud van biodiversiteit in het ecosysteem. Daarnaast is het doel de ASC-certificering van andere Rabobankklanten in Chili te versnellen.
 • Soja in Brazilië: Met Braziliaanse boeren onderzoeken de Rabobank en het WWF of wisselbouw financiële winst en natuurwinst oplevert. Dit houdt in dat grond afwisselend gebruikt wordt voor de productie van soja, het houden van vee en eucalyptusteelt. Bij positieve resultaten kan dit een strategie zijn in het tegengaan van de ontbossing in de Amazone en bij het behoud van een biodivers ecosysteem.
 • Suikerriet in India: WWF India, een lokale Rabobank en de twee grootste in een subtropisch en tropisch klimaat opererende suikerproducenten ontwikkelen een tool ten behoeve van efficiënter watermanagement, beperking van de CO2-uitstoot en het tegengaan van verkleining van het leefgebied van de tijger. Dit project moet leiden tot een benchmark voor de suikerindustrie in India en wellicht in andere delen van de wereld.
 • Zuivel in Nederland: Samen met FrieslandCampina hebben de Rabobank en het WNF een biodiversiteitsmonitor ontwikkeld, waarmee boeren biodiversiteitsmaatregelen kunnen kiezen die passen bij hun regio. FrieslandCampina en de Rabobank monitoren het prestatieniveau om de boeren een passende beloning te kunnen geven.
 • Palmolie in Indonesië: WWF Indonesië en de lokale Rabobank hebben een palmolieproducent geadviseerd in het traject van RSPO-certificering. Op dit moment wordt besproken op welke manier ze strategisch kunnen samenwerken in de verduurzaming van de palmolieproductie door kleine boeren om het leefgebied van de orang-oetan te beschermen. Daarnaast wordt er samengewerkt op de verduurzaming van de toenemende kweekvisindustrie.

Viering van het partnerschap

Ter viering van het partnerschap vond op 5 juli 2017 het congres ‘Sustainable Development Goal 17: what makes a partnership successful?’ plaats. Tijdens dit congres werden ervaringen uit de verschillende projecten gedeeld door de lokaal ondernemers en andere betrokkenen. Er werd niet alleen stilgestaan bij de sleutels tot succes, maar ook bij de hobbels die onderweg genomen moesten worden, met als doel om mensen te inspireren en in staat te stellen om samen de voor hen relevante Sustainable Development Goals gemakkelijker te realiseren.

Een impressie van de congresdag en meer informatie over de verschillende partnerprojecten vind je hieronder.

 • ‘Food ondernemers verdienen aan natuurbehoud’

  De Rabobank en het Wereld Natuur Fonds (WNF) organiseerden op woensdag 5 juli een congres in het Auditorium van het kantoor van Rabobank Nederland in Utrecht.

 • Nieuwe inzichten voor waterslurpende suikerindustrie

  Weinig andere gewassen zijn zo dorstig als suikerriet. In India gaat het verbouwen van dit gewas ten koste van de watervoorraad, van andere landbouw en van de omliggende natuur.

 • Meer met minder in de Braziliaanse landbouw

  Landbouw als strategie om ontbossing tegen te gaan in de Amazone en andere streken in Brazilië?

 • Werken aan een duurzamere zalmindustrie

  Elke zomer trekt de ernstig bedreigde blauwe vinvis naar de kusten van Chili. Hier in de fjorden en baaien baart ze haar jongen en verzamelt ze voedsel.

 • Biodiversiteitsmonitor: methode voor biodiversiteitsbescherming op boerenland

  Agrarisch ondernemers zien natuur en milieu steeds vaker als toegevoegde waarde waarmee ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren.

 • Universiteit van Utrecht publiceert over F&A met betrekking tot klimaatverandering

  Het Copernicus Instituut heeft in samenwerking met de Universiteit van Utrecht een rapport gepubliceerd.

WWF

Links

Duurzame zalmkweek Chili

Duurzaamheid is één van de belangrijkste elementen om de Chileense aquacultuur na de zalmcrisis weer op te bouwen.