Partnerschap WWF Nederland

Sinds 2011 is de Rabobank een partnerschap aangegaan met WWF Nederland. De missie: samen én met klanten projecten doen om tot een natuur-inclusief voedselsysteem te komen.

Onze ambities

De Rabobank en WWF Nederland willen met internationale voorbeeldprojecten laten zien hoe een succesvolle transitie naar een natuur-inclusief voedselsysteem mogelijk is. Daarbij laten we zien dat economisch rendement samen kan gaan met behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Onze doelen

Een project is volgens Rabobank en WNF geslaagd zodra het aantoont dat als gevolg van de duurzaamheidsmaatregelen die in de projecten zijn doorgevoerd:

 • producenten economisch beter af zijn met verbeterde landbouwpraktijken. Bijvoorbeeld door gedegradeerd of geërodeerd land weer geschikt te maken voor productie, door minder hulpstoffen (water, kunstmest en energie) te gebruiken en door de organisatie te verbeteren.
 • de negatieve impact op natuur en ecosystemen in een landschap significant is verminderd.
 • en de betreffende keten aantoonbaar en systematisch is verduurzaamd.
 • er een schaalbare oplossing is ontwikkeld, die door Rabobank & WWF verder in te zetten is.

Hoe gaan we aan de slag?

De projecten worden, samen met klanten, opgezet in regio’s waarin beide partners actief zijn en de grootste verduurzamingswinst te behalen voor landschappen en ketens. WWF richt zich wereldwijd op een specifiek aantal gebieden waar de grootste positieve impact nodig is. Op dit moment wordt er o.a. samengewerkt in Nederland (zuivel & akkerbouw), Chili (zalmkweek en fruit productie), India (suikerriet), Australië (veeteelt)en.

Gezamenlijke projecten

 • Zuivel in Nederland: Duurzame zuivelketen , WNF & Rabobank willen biodiversiteit bevorderen via een nieuw verdienmodel met gestapelde beloning in de keten. Vanuit die gedachte werd de biodiversiteitsmonitor ontwikkeld, een instrument dat eenduidig de duurzame resultaten van boeren meet en aanspoort tot verbetering. Aan die prestaties kunnen ketenpartijen & belanghebbenden vervolgens een beloning koppelen, zoals subsidies, betere (melk)prijs, duurzaamheidstoeslagen en rentekortingen. Deze biodiversiteitsmonitor wordt inmiddels ook toegepast in de akkerbouw.
 • Kweekzalm in Chili: Samen met de grootstekweekzalmproducenten in Chili hebben de Rabobank en WWF Chili in kaart gebracht welke stappen gezet moeten worden om te komen tot ASC-certificering met behoud van biodiversiteit in het ecosysteem en ondersteunen hen in het (versneld) behalen van de ASC certificering. Conform ASC vereisten hebben we daarnaast een “social toolkit” ontwikkeld, inclusief modules voor zowel de kweekzalmproducenten als de lokale leefgemeenschappen. Dit versterkt de relatie tussen beiden. Meer weten over verantwoorde zalm uit Chili? Lees hier over Green loan Chile.
 • Fruit in Chili: Rabobank en WWF Chili brengen in kaart hoe fruit producerende klanten van Rabobank Chili door middel van duurzame landbouwpraktijken het beste zouden kunnen bijdragen aan het behoud en herstel van biodiversiteit en functionele ecosystemen in het landschap. Dit project moet leiden tot concrete begeleiding en ondersteuning van klanten in het implementeren van de meest duurzame geïdentificeerde landbouwpraktijken.
 • Suikerriet in India: WWF India, Rabobank, een van de grootste in een subtropisch en tropisch klimaat opererende suikerproducenten en een grote internationale voedselproducent (en afnemer van suikerriet) hebben een tool ontwikkeld ten behoeve van efficiënter watermanagement. De tool leidt tot efficiënter watermanagement voor zowel boeren als grote suikerriet producenten. Het verlaagt de risico’s van waterschaarste voor zowel de productie van suikerriet als het behoud en herstel van bodems en biodiversiteit in het landschap. Ook de tijger kan hier van profiteren doordat het leefgebied minder verkleint. Daarnaast leidt dit project tot een benchmark voor de suikerindustrie in India en wellicht in andere delen van de wereld, passend in de BONSUCRO standaard.
 • Rundvlees in Australië: Samen met Meat and Livestock Australia (MLA), Queensland University of Technology en twee grote internationale rundvleesafnemers, onderzoeken WWF Australië en Rabobank de effecten van regeneratieve begrazing op het verbeteren van de bodemkwaliteit. Dit verbetert bodems, verhoogt de CO2 opslag capaciteit van de bodem en zorgt voor een gezonder ecosysteem. De onderzoeksresultaten moeten leiden tot concrete aanbevelingen voor klanten (agrariërs) hoe regeneratieve begrazing de bodemkwaliteit kan verbeteren. Het project is onderdeel van een nationaal programma o.l.v. MLA om de veeteeltsector in 2030 CO2 neutraal te laten zijn.

 • ‘Food ondernemers verdienen aan natuurbehoud’

  De Rabobank en het Wereld Natuur Fonds (WNF) organiseerden op woensdag 5 juli een congres in het Auditorium van het kantoor van Rabobank Nederland in Utrecht.

 • Nieuwe inzichten voor waterslurpende suikerindustrie

  Weinig andere gewassen zijn zo dorstig als suikerriet. In India gaat het verbouwen van dit gewas ten koste van de watervoorraad, van andere landbouw en van de omliggende natuur.

 • Meer met minder in de Braziliaanse landbouw

  Landbouw als strategie om ontbossing tegen te gaan in de Amazone en andere streken in Brazilië?

 • Werken aan een duurzamere zalmindustrie

  Elke zomer trekt de ernstig bedreigde blauwe vinvis naar de kusten van Chili. Hier in de fjorden en baaien baart ze haar jongen en verzamelt ze voedsel.

 • Biodiversiteitsmonitor: methode voor biodiversiteitsbescherming op boerenland

  Agrarisch ondernemers zien natuur en milieu steeds vaker als toegevoegde waarde waarmee ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren.

 • Universiteit van Utrecht publiceert over F&A met betrekking tot klimaatverandering

  Het Copernicus Instituut heeft in samenwerking met de Universiteit van Utrecht een rapport gepubliceerd.