Mensenrechten

Mensenrechten zijn universele waarden – van en voor alle mensen, ongeacht wie ze zijn of waar ze wonen. Alles wat bedrijven doen, heeft te maken met mensenrechten: van de omgang met hun werknemers tot de manier waarop ze landconflicten en arbeidsverhoudingen diep in hun toeleveringsketens aanpakken. Zowel de Rabobank als onze zakelijke klanten hebben een verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren.

De Rabobank zet zijn mensenrechtenambities uiteen in het duurzaamheidsbeleid, waarin mensenrechten en arbeidsrechten twee van de vier kernbeleidslijnen van de bank zijn. In het kort:

De Rabobank respecteert alle mensenrechten van zijn werknemers, verwacht dit ook van zijn commerciële relaties en wil een positieve bijdrage leveren aan de samenleving in de landen waarin de bank actief is. Van alle klanten wordt verwacht dat zij bij hun zakelijke beslissingen mensenrechten respecteren en bevorderen, zoals beschreven in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)), en dat zij hun invloed op leveranciers gebruiken om hetzelfde te doen. Zijn er onvermijdbare nadelige gevolgen, dan wordt van hen verwacht dat zij meewerken aan herstel van deze gevolgen door middel van legitieme processen.

Het beleid identificeert ook de meest opvallende mensenrechtenrisico's van de bank. Zo is de Rabobank internationaal een toonaangevende financier in de voedsel- en landbouwsector, een sector die risico's met zich meebrengt, waaronder landconflicten, niet wenselijke arbeidsverhoudingen en gevaarlijke werkomstandigheden. Deze risico's worden nader aangepakt via sector- en thema specifieke beleidsstukken.

Aanpak Rabobank

 • Ons duurzaamheidsbeleid is leidend voor ons en onze klanten.
 • Als onderdeel van onze kernactiviteiten voeren we klantenonderzoeken uit en meten we jaarlijks de sociale en ecologische impact van al onze klanten via onze 'klantfoto' en 'duurzaamheidsmatrix'. Op basis van deze resultaten helpen onze relatiemanagers hun klanten om verbeteringen door te voeren. 
 • Klanten in risicovolle sectoren of in de top 100 van ons klantenbestand worden altijd geanalyseerd door onze duurzaamheidsexperts.
 • Wanneer mensenrechtenkwesties onder onze aandacht komen via onderzoeksgegevens, media of ngo-rapportages, gaan we met de betreffende klanten in gesprek. We melden in ons jaarverslag welke controversiële onderwerpen spelen bij klanten en hoe de gesprekken hierover vorderen. Als ultieme maatregel kunnen we besluiten om afscheid te nemen van een klant.
 • We waren actief betrokken bij het opstellen van de Nederlandse bankenovereenkomst voor de mensenrechten (2016-2019), die tot doel had te bepalen hoe Nederlandse banken, vakbonden, maatschappelijke organisaties (cso's) en de overheid kunnen samenwerken om de mensenrechten te bevorderen. We hebben verschillende hoogrisicoketens onderzocht en gekeken hoe we met onze invloed een positief effect op de mensenrechten kunnen bereiken en de transparantie vergroten.
 • De Rabobank en vakbond CNV werken samen aan een pilot om de collectieve arbeidsovereenkomsten voor palmoliearbeiders in een regio van Indonesië in kaart te brengen en te beoordelen. Deze nulmeting helpt banken bij het bepalen van de risico's. 
 • We werken samen met belanghebbenden door in gesprek te gaan en rondetafelbijeenkomsten te houden met ngo's en regeringsvertegenwoordigers over mensenrechten in de cacao- en palmoliesector.  
 • We ontwikkelen aan duurzaamheid gekoppelde leningen om klanten te betrekken bij onderwerpen op het gebied van mensenrechten, zoals het verbeteren van de toegang tot onderwijs voor kinderen en vrouwen.
 • We gebruiken impactfinanciering om het recht op duurzaam levensonderhoud te bevorderen. Zo is er het AGRI3-fonds, een proactieve gemengde-financieringsbenadering met inclusie van kleine boeren en sociale en ecologische prestatie-indicatoren.
 • Samen met andere banken hebben we ons aangesloten bij een project voor het delen van gegevens om mensenhandelaren te ontmaskeren en andere voorbeelden van moderne slavernij te vinden. 
 • De Rabobank behaalde 8 van de 14 punten in de mensenrechtenbenchmark van de ngo BankTrack, de op een na hoogste score van de 50 geëvalueerde internationale banken. 
 • Wij hebben de UNEP FI-principes voor verantwoord bankieren ondertekend.

Artikelen