Verduurzaming soja

Soja is een van de belangrijkste gewassen ter wereld. De sojaboon bevat meer proteïne per hectare dan welk ander gewas dan ook, waardoor het zeer geschikt is voor menselijke consumptie en de productie van plantaardige olie en diervoeder. Rabobank is ervan overtuigd dat een duurzame sojasector de norm kan zijn. Op dit moment staat de sector nog voor uitdagingen rond de productie van soja, zoals ontbossing, verlies van biodiversiteit en een beperkte vraag naar duurzame soja.

De Rabobank heeft klanten in de hele sojaketen. Daarmee bevindt de Rabobank zich in een unieke positie om de sector te helpen bij de transitie naar duurzame sojaproductie: van het stimuleren van de teelt op onbenutte agrarische gronden tot het vergroten van de vraag naar duurzame soja en controle. We geloven dat deze transitie een gedeelde verantwoordelijkheid is. Door de inzet van onze kennis, netwerken en financiële oplossingen stimuleert de Rabobank haar klanten in de hele keten om stap voor stap te verduurzamen.

Soja: een introductie

Duurzame soja: de perspectieven van een boer, WNF en Rabobank

Aanpak Rabobank:

 • Ons Duurzaamheidsbeleid is leidend voor onszelf en onze klanten. We accepteren geen ontbossing, landroof of schending van mensenrechten.
 • We kijken of bij al onze klanten die betrokken zijn bij de soja-industrie of zij voldoen aan ons beleid op soja en wij brengen hun duurzaamheidprestaties in kaart via onze ‘klantfoto’. De klantfoto stelt ons in staat om met onze klanten het gesprek aan te gaan over hun duurzaamheidsprestaties. Dit geldt zowel voor klanten die direct betrokken zijn bij de productie van soja als voor klanten die indirect betrokken zijn via de toeleveringsketen.
 • De klantfoto-categorieën variëren van ‘duurzaam leider’ (A) tot ‘voldoen niet aan het duurzaamheidsbeleid van de Rabobank’ (D-). Klanten met een lage rating moeten een actieplan implementeren om hun beoordeling te verbeteren. In ons jaarverslag rapporteren wij over deze dialogen met klanten. Rabobank beëindigt de relatie met klanten die zich niet houden aan het beleid van de Rabobank.
 • De Rabobank is actief lid van relevante sojanetwerken zoals:
  o De Round Table on Responsible Soy (RTRS), die verantwoorde productie, verwerking en handel promoot en zich richt op certificering van duurzame soja.
  o De Consumer Goods Forum, die producenten, verwerkers en detailhandel bij elkaar brengt om in 2020 nul ontbossing te realiseren.   
 • Rabobank past het Soft Commodities Compact toe, dat het bankwezen mobiliseert voor de bevordering van duurzame toeleveringsketens voor agrarische grondstoffen zoals soja.
 • Partnerschap met de Verenigde Naties, gericht op het ontsluiten van financieringsmogelijkheden voor ontbossingsvrije, duurzame landbouw en landgebruik met het AGRI3 Fund.
 • WWF Brazilië en Rabobank werken samen aan een pilot om duurzaam en regeneratief landgebruik in de Braziliaanse sojasector te meten, te monitoren en te stimuleren.

Lees meer:

Duurzaamheidsbeleid: soja

Lees meer