Verduurzaming palmolie

Palmolie is een onmisbaar ingrediënt in veel voedingsmiddelen. Wereldwijd is het de meest gebruikte plantaardige olie die per hectare het efficiëntste oliehoudende zaden gewas is. De vraag naar palmolie en de financiering daarvan blijft daardoor fors stijgen. De economische waarde ervan is groot, zowel voor multinationals als voor kleine familieboerderijen, vooral in Zuidoost-Azië. De productie van palmolie heeft echter ook een keerzijde. Zoals de kap van tropisch regenwoud, het verlies van biodiversiteit en schendingen van arbeids- en mensenrechten.

Rabobank is ervan overtuigd dat een duurzame palmolie sector de norm kan zijn. Daarom is zij in de hele keten betrokken bij verduurzaming en het komen tot toekomstbestendige oplossingen, van de plantages tot het schap van de supermarkt. Ook werkt Rabobank intensief samen met diverse partners zoals de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) om ervoor te zorgen dat de sector stap voor stap verder verduurzaamt.

Bekijk hier een korte uitleg over palmolie

Aanpak Rabobank:

  • Ons Duurzaamheidsbeleid is leidend voor onszelf en onze klanten. We accepteren geen ontbossing, landroof of schending van mensenrechten.
  • We zijn sinds 2004 lid en ondersteuner van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). De RSPO heeft tot doel om de productie van palmolie te laten voldoen aan vooruitstrevende sociale, economische en milieu criteria die ervoor zorgen dat de sector duurzaam werkt.
  • We financieren alleen klanten die lid zijn van de RSPO en zich daarmee verbinden aan de duurzaamheidseisen en verantwoording daarover. Van klanten wordt verwacht dat zij via audits laten beoordelen of ze aan de principes en criteria van de RSPO voldoen.
  • We stimuleren klanten om in hun inkoopbeleid aandacht te besteden aan duurzaamheidskwesties bij de productie van palmolie.
  • Als er sprake is van controverses, gaan we met de klant in gesprek om verbetering te bereiken. Vrijwel altijd leidt dit gedragsverbetering. Indien dat niet het geval is wordt de kredietrelatie beëindigd.

Lees meer: