FGH Bank verkoopt RNHB Hypotheekbank aan Carval Investors en Vesting Finance

FGH Bank heeft een overeenkomst getekend voor de verkoop van de vastgoedfinancieringsactiviteiten van RNHB Hypotheekbank (een label van FGH Bank N.V., een volledige dochter van Rabobank) inclusief personeel en kredietportefeuille aan een consortium bestaande uit CarVal Investors en Vesting Finance (dochteronderneming van beursgenoteerd Arrow Global Group Plc).

Beide partijen hebben daartoe op maandag 19 september jongstleden een overeenkomst getekend. Met de transactie gaat de gehele RNHB organisatie over, inclusief circa 60 werknemers, een kredietportefeuille ter waarde van €1,7 miljard en een klantenportefeuille van ruim 9 duizend leningen. CarVal Investors en Vesting Finance committeren zich met de aankoop aan RNHB´s klanten en medewerkers en zijn van plan RNHB verder uit te laten groeien in de toekomst. Dit is een belangrijk onderdeel van de strategie van het consortium. Door verkoop van het label RNHB wordt invulling gegeven aan de strategie van Rabobank waarin zij streven naar een verlichting van de balans. Partijen gaan vanaf heden de transitie van RNHB Hypotheekbank naar Vesting Finance verder vormgeven. Het verkoopproces zal naar verwachting eind 2016 afgerond worden en is onder voorbehoud van een aantal voorwaarden (waaronder het verkrijgen van advies in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden) die gebruikelijk zijn in dit soort transacties.

Voor meer informatie:
Leonie Rikken, woordvoerder FGH Bank:lrikken@fgh.nl, 06 – 13 78 05 47


RNHB Hypotheekbank is een zeer ervaren specialist in het financieren van beleggingsvastgoed, met kennis over de landelijke, regionale én lokale vastgoedmarkt. Zij verstrekt leningen voor kleinschalig commercieel vastgoed en voor woningen die bestemd zijn voor de verhuur of doorverkoop. RNHB biedt maatwerk voor het middensegment van de vastgoedmarkt en heeft zowel krediet, vastgoed en bouwkundige kennis in huis.

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401