Rabobank bevestigt ECB kapitaalvereisten 2018

Rabobank heeft kennisgenomen van de definitieve beslissing van de ECB over de eigenvermogensvereisten waaraan de bank met ingang van 1 januari 2018 moet voldoen.

Het besluit betekent dat Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”) een totale SREP kapitaalsvereiste heeft van 9,75% op geconsolideerde en niet-geconsolideerde basis. De vereiste bestaat uit een 8% minimale eigenvermogensvereiste en een 1,75% Pillar 2 vereiste.
 
De minimale CET1 vereiste is vastgesteld op 6,75% bestaande uit de minimale Pillar 1 vereiste (4,5%) en de Pillar 2 vereiste (1,75%). Daarnaast moet Rabobank in 2018 voldoen aan de gefaseerd ingevoerde gecombineerde buffervereisten bestaande uit de Capital Conservation Buffer (1,875%) en de door de Nederlandsche Bank (“DNB”) opgelegde Systemic Risk Buffer (2,25%). Dit leidt tot een totale CET1 vereiste van 10,375% in 2018. 
 
In 2019 zal de CET1 vereiste worden verhoogd met de verdere invoering van de Capital Conservation Buffer en de Systemic Risk Buffer (naar 2,5% en 3% respectievelijk). Dit resulteert in een verwachte totale CET1 vereiste van 11,75% in 2019 . Rabobank heeft een CET1 ratio target van minimaal 14%. 
 
Sinds 2017 heeft de ECB de Pillar 2 vereiste gesplitst in de eerdergenoemde Pillar 2 requirement en Pillar 2 guidance. De Pillar 2 guidance is niet opgenomen in de 10.375% CET1 vereiste en is niet openbaar. Pillar 2 guidance is niet relevant voor de ‘Maximum Distributable Amount’. 
 
Met een fully loaded CET1 ratio van 14,7% per 30 juni 2017 voldoet Rabobank al aan de vereisten zoals gesteld voor 2018. Met een Tier 1 ratio van 18,1% en een totale kapitaalsratio van 25,5% per 30 juni 2017 voldoet Rabobank ook ruim aan de totale SREP kapitaalsvereisten. 
 
Vereisten op niet-geconsolideerde basis
 
Het besluit vereist ook dat Rabobank een CET1 ratio van 8,125% behoudt op een niet-geconsolideerde basis. Deze 8,125% CET1 kapitaalsvereiste bestaat uit: de minimale Pillar 1 vereiste (4,5%), de Pillar 2 vereiste (1.75%) en de Capital Conservation Buffer (1,875%). De niet-geconsolideerde CET1 ratio van Rabobank was 15,6% per 30 juni 2017. 

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401