Rabobank publiceert geïntegreerd Jaarverslag 2016

Rabobank publiceert vandaag het geïntegreerde Jaarverslag 2016. De bank legt hierin financiële verantwoording af en biedt daarnaast inzicht in de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij.

Rabobank publiceert vandaag het geïntegreerde Jaarverslag 2016. De bank legt hierin financiële verantwoording af en biedt daarnaast inzicht in de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij.

Dat de bank verschil maakt, blijkt uit concrete bijdragen aan het stimuleren van welvaart en welzijn in Nederland, het stimuleren van wereldwijde duurzame voedselvoorziening en de wijze waarop we werken aan een duurzame Rabobank. Meer concreet gaat het om klanten verder helpen, de economie en samenleving versterken, en bijdragen aan het produceren van meer voedsel met minder grondstoffen.

Geïntegreerde verslaglegging
Het Jaarverslag 2016 bevat ook de Jaarrekening 2016 en en het ‘Capital Adequacy and Risk Management Report 2016’. Naast het Jaarverslag 2016 verschijnt vandaag een compact en publieksvriendelijk jaaroverzicht.

Links
De publicaties zijn te vinden via onderstaande links.
Jaarverslag 2016
Jaaroverzicht 2016
Infographic 'Maatschappelijke Impact'

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401