Rabobank: Groei Nederlandse economie over hoogtepunt heen

De Nederlandse economie lijkt het hoogtepunt van haar uitbundige groei te hebben bereikt. Weliswaar groeit zij nog steeds, maar wel minder hard. Ons bruto binnenlands product (bbp) neemt dit jaar naar verwachting toe met 2,8 procent en in 2019 met 2,1 procent. Een krachtige binnenlandse vraag ondersteunt deze groei. Wel zijn de internationale risico’s aanzienlijk. Handelsspanningen tussen de VS en de EU en tussen de VS en China kunnen verder oplopen, olieprijzen kunnen nog meer stijgen, en een harde Brexit kan nog altijd niet worden uitgesloten. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Toenemende werkgelegenheid, reële loongroei, een hoog consumentenvertrouwen en stijgende huizenprijzen stuwen de consumptie verder op. Ook de bedrijfsinvesteringen gaan goed, gedreven door onder meer gestegen bedrijfswinsten en opgelopen bezettingsgraden. Toch zagen Rabobankeconomen zich genoodzaakt hun voorspelling van de economische groei voor 2018 en 2019 naar beneden bij te stellen. “Deels komt dit door een zwakke invoer van belangrijke handelspartners van ons land in het eerste kwartaal van 2018, met een krimp van de Nederlandse uitvoer als gevolg”, vertelt Rabobankeconoom Carlijn Prins. “Daarnaast hebben we recent onze voorspelling voor het aantal transacties op de woningmarkt verlaagd, wat onze verwachtingen voor de woninginvesteringen enigszins heeft getemperd.”

Volgens Prins blijft ook een Brexit, waarbij het VK zonder nieuwe afspraken de EU verlaat, een risico voor onze economie. “Zo’n ‘harde’ Brexit is nog altijd niet uit te sluiten en zou leiden tot een toename van invoertarieven en non-tarifaire barrières. Vanwege de nauwe handelsbetrekkingen tussen Nederland en het VK kan dit onze economie veel schade toebrengen. Maar momenteel houden wij in onze raming rekening met een ordelijke uittreding, waarbij een transitieperiode wordt gevolgd door een vrijhandelsverdrag.”

Handelsoorlog kan 20 miljard euro kosten

Een sterke toename van de importheffingen tussen de VS en de EU zou de Nederlandse economie eveneens kunnen schaden. “Bij een escalatie naar een vergaande handelsoorlog kan de schade flink oplopen. Voeren de VS en hun handelspartners bijvoorbeeld importtarieven van 20 procent in op alle importen, dan kan Nederland als open economie tot en met 2022 in totaal 3 procentpunt aan groei mislopen. Dit komt neer op 20 miljard euro”, aldus Prins.

Tot slot kan een onvoorziene verdere stijging van de olieprijzen negatief uitpakken voor de Nederlandse economie. Prins: “In een scenario waarbij de olieprijs stijgt naar 115 dollar per vat zou de Nederlandse economie tot en met 2022 in totaal 1,2 procentpunt aan groei mislopen. Omdat de inflatie stijgt, wordt dan vooral de koopkracht van huishoudens flink geraakt. Nederland is immers een netto importeur van energie.”

Wereldeconomie groeit gestaag door, maar onzekerheden nemen toe

De mondiale economie groeit ook dit en volgend jaar met 3,8 procent. Internationaal econoom Ester Barendregt: “We hebben onze verwachtingen voor verschillende economieën wat bijgesteld. Voor onder andere de VS, Australië en Nieuw-Zeeland zien we dit jaar een hogere groei, terwijl we de verwachtingen voor onder andere de eurozone en Brazilië in 2018 iets naar beneden bijstellen. Ook zijn de onzekerheden rond het mondiale beeld toegenomen. Handelsspanningen zijn in de afgelopen periode verder opgelopen, verschillende opkomende markten staan voor grote uitdagingen en diverse zaken sluimeren op het geopolitieke toneel. Hierdoor kan de mondiale groei lager uitvallen dan wij nu voorzien.”

Lees hier het volledige Economisch Kwartaalbericht

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401